Inviterer til viktig konferanse om likestilling, mangfold og inkludering i akademia

Av Per Christian Langset

(Illustrasjonsbilde: Shuttershock.com)
(Illustrasjonsbilde: Shuttershock.com)Foto: (Illustrasjonsbilde: Shuttershock.com)

– Likestilling, mangfold og inkludering er spørsmål vi aldri blir ferdige å jobbe med. Dette er spørsmål om sosial bærekraft som også må være en del av samtalen på vårt universitet. Jeg er glad for at NMBU er vertsskap for årets likestillingskonferanse for sektoren, sier rektor Curt Rice.

Kjønnsbalanse i utdanning, hvorfor inkludering er viktig for bærekraft, nasjonale konsekvenser av europeiske føringer for mangfold og likestilling. Dette er blant stikkordene i programmet for Nettverkskonferansen 2023, som i år arrangeres 24.-25. april i samarbeid mellom NMBU og Høgskolen i Østfold.

— Dette er spørsmål som er sentrale for NMBU på mange plan. Som utdanningsinstitusjon må vi snakke om hva vi kan gjøre for å bedre kjønnsbalansen på våre utdanninger. Hvorfor er noen utdanninger så dominert av mannlige studenter og andre så dominert av kvinnelige? Kan vi lære noe av andre her? Vi jobber bevisst med å legge til rette for både kjønnsbalanse og mangfold blant våre forskere, men bør vi gjøre enda mer? Inkludering er et tema som både handler om kultur og struktur. Har vi en god nok kultur for å se andre, at studenter og forskere fra andre land blir en del av vårt felles NMBU? Men dette har også svært viktig samfunnsmessig side med et stort antall mennesker i Norge som står på utsiden av arbeidslivet. Universitetene er store arbeidsgivere som også kan gi folk nye muligheter. Jeg er kjempestolt av at NMBU ble årets statlige lærebedrift, men det er ingen hvilepute. Kan vi gjøre enda mer, spør rektor Curt Rice.

Han understreker at han ikke har alle svar på disse spørsmålene, men peker på viktigheten av at disse spørsmålene blir satt på dagsordenen under konferansen.

– Det spennende med likestillings- og mangfoldsarbeid, er at vi forstår stadig mer, takket være nye forskingsresultat og ny kunnskap. Det gjør at vi kan utvikle feltet så det faktisk fører til endringer, sier han.

Under konferansens første dag i Vitenparken vil blant annet NMBU-professor Siri Eriksen ved Fakultet for landskap og samfunn innlede om hvorfor inkludering er viktig for bærekraft. Dag 2 på konferansen vil være på Litteraturhuset i Fredrikstad, i regi av Høgskolen i Østfold.

Relaterte saker:

Nettverkskonferansen 2023: Bærekraftig akademia gjennom likestilling, mangfold og inkludering | Kifinfo

Står kvinnedominansen i sykepleien for fall? (kifinfo.no)

Sarah må søke på dobbelt så mange jobber som andre for å bli kalt inn til intervju – NRK Oslo og Viken – Lokale nyheter, TV og radio

Fakta

  • Nettverkskonferansene har blitt avholdt årlig siden 2006, med unntak av koronapandemien i 2020 og 2021.
  • Disse nasjonale og årlige konferansene er de eneste i universitets-, høgskole- og forskningsinstituttsektoren med likestilling som hovedtema.
  • Konferansene er åpne for alle, men retter seg spesielt mot dem som jobber med mangfold og likestilling i ulike institusjoner i forskningssektoren.
  • Konferansene arrangeres med støtte fra Kif-komiteen (Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning). 

Påmelding gjøres på følgende lenke: Nettverkskonferansen 2023 (deltager.no)

Publisert - Oppdatert

Del på