NMBU-forskere i FNs klimarapport

Siri Eriksen, førsteamanuensis ved Noragric, er en av hovedforfatterne i del to av rapporten: "Impacts, adaptation and vulnerability" (effekt, tilpasning og sårbarhet).

– Jeg er hovedforfatter på kapittel 13, "Poverty and livelihoods". Det handler om hvordan klimaendringer og eventuelle tiltak mot klimaendringer påvirker fattigdom og levekår. Andrei Marin, postdok ved Noragric, er også medvirkende forfatter på samme kapittel, med pastoralisme som spesialitet, sier Eriksen.

Fattig i klimaendringenes tid
Dette er første gang det skrives et eget kapittel om fattigdom og levekår i forbindelse med tilpasning til klimaendringene i en av FNs klimarapporter.

– Klima har dyptgripende konsekvenser og kan ikke skilles fra samfunn og folks levekår. Klimaendringer er mer enn et miljøspørsmål, det er del av fundamentale utviklingsproblem både i fattige og rike land, minner Eriksen oss om.

Det er dette som hennes spesialfelt:

– Den nære koblingen mellom fattigdom og bærekraftighet har vært og er tema i forskningen min, sier Eriksen.

Over 830 forskere fra en rekke land deltar i produksjonen av den femte klimarapporten. Den første delen kom i 2013, mens de to delene NMBU-forskere har bidratt til kommer i 2014.

Hva koster klimaendringene?
Ståle Navrud, professor ved NMBU Handelshøyskolen, er det som kalles Review Editor av kapittelet «Economics of Adaptation» (økonomi i tilpasning) i samme arbeidsgruppe som Siri Eriksen.

– Min oppgave er å lese gjennom og oppsummere de tusener av kommentarer til kapittelutkastene som kommer fra akademikere, interesseorganisasjoner og myndigheter, samt sørge for at de alle blir vurdert av forfatter-teamet. Alle skal ha et begrunnet svar.

Navrud har en omfangsrik internasjonal vitenskapelig produksjon innen miljø- og ressursøkonomi bak seg, og ble derfor nominert til FNs Klimapanel av norske miljøvernmyndigheter som fagekspert.

Effekter av tiltak mot avskoging
Del 2 av rapporten, som Eriksen, Navrud og Marin har bidratt til, presenteres 31. mars.

I del 3 av klimarapporten, som ser på tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, er Arild Angelsen, også han professor ved NMBU Handelshøyskolen, en av  bidragsyterne.

Denne delen av rapporten presenteres den 13. april. Angelsen har bidratt til et kapittel om politikk og virkningen av institusjoner i forhold til avskoging. Her bidrar han blant annet med sin ekspertise på Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Dette er en mekanisme for å gi betaling for karbonlagring i skog. Formålet er å redusere utslipp ved å redusere avskoging i utviklingsland.

 

Published 27. mars 2014 - 11:31 - Updated 7. oktober 2017 - 11:59