Viktige funn for kreftforskning på både hunder og mennesker

Av Kristine Welde Tranås

Hund
Foto: JCP

Mikael Kerboeufs doktorgradsarbeid viser betydelige immunologiske lungeforandringer tidlig i sykdomsforløpet hos hunder med beinkreft. Funnene er viktig for kreftforskning på både hunder og mennesker.

Akkurat som hos mennesker, er kreft en av de vanligste dødsårsakene hos hunder. Målet med Mikael Kerboeufs doktorgradsarbeid var å vise at hunder med naturlig oppstått beinkreft kan brukes som modeller for å forstå de tidlige fasene av kreftspredningsprosessen.

– Dette er det svært krevende å forske på hos mennesker, og musemodeller gir ikke alltid et godt bilde av hvordan naturlig kreft oppfører seg og påvirker immunforsvaret, sier han.

Resultatene fra dette prosjektet er derfor ikke bare viktige for veterinær kreftforskning og immunologi, men også for kreftforskning generelt.

Lav forekomst av mikroskopiske lungespredninger
Forskningsgruppen fant lav forekomst av mikroskopisk spredning i lungeprøver fra hunder med beinkreft før de utviklet synlig spredning.

– Forekomsten av slik spredning var betydelig lavere enn vi forventet, basert på hvor mange hunder om utvikler spredning til lungene etter å ha måttet amputere på grunn av beinkreft, forklarer Kerboeuf.

Immunologiske forandringer
Forskerne fant imidlertid betydelige immunologiske forandringer i lungene til hunder med beinkreft, før de har utviklet lungespredning.

– Vi så at det rekrutteres betennelsesceller fra beinmargen til lungene før kreftcellene kommer dit. Disse forandringene, også kjent som pre-metastatisk nisje, er nødvendige for at kreftcellene skal kunne spre seg til lungene.

Studiene har også vist at beinkreftcellene kan dempe hundens immunforsvar ved å konvertere angripende makrofager (spiseceller) om til betennelsesdempende varianter.

– Kjennskap til disse mekanismene er grunnleggende for å kunne utvikle nye og bedre kreftbehandlinger for både hunder og mennesker, sier Kerboeuf.

Mikael Kerbouef forsvarer sin avhandling "Pulmonary micrometastasis and immunological pre-metastatic niche in dogs with osteosarcoma" 19. oktober.

Mikael Kerboeuf
Mikael Kerboeuf
Foto: Lena Stenhaug

Publisert - Oppdatert

Del på