Verdens beste "blender" står på NMBU

Av Kai Einar Tilley

Visste du at det er en stor utfordring for industrien å blande vått og tørt? Spesielt når den ferdige blandingen skal være skikkelig våt. På NMBU har de løst problemet. Det kan åpne opp for helt nye produkter innen mat, medisiner og fôr til dyr.

Dette er verdens beste blender! Den inngår som en viktig del av IsDeCa mixing technology, som gjør det mulig å lage svært fuktige og ensartede blandinger selv ved svært små mengder med tilsetningsstoffer. Det er viktig enten det er produksjon av fôr eller
Dette er verdens beste blender! Den inngår som en viktig del av IsDeCa mixing technology, som gjør det mulig å lage svært fuktige og ensartede blandinger selv ved svært små mengder med tilsetningsstoffer. Det er viktig enten det er produksjon av fôr eller medisiner. Nå håper NMBU og Fôrtek på salg av teknologien til en rekke bransjer. Foto: IsDeCa mixing technology

Noen gang er det relativt banale utfordringer som hindrer utviklingen av nye og langt bedre produkter på en rekke viktige samfunnsområder. En av disse utfordringene er blanding av tørre pulver med store mengder skikkelig våte ingredienser til en helt jevn blanding uten klumper av noe slag. Sluttresultatet skal være så jevnt at forholdet mellom ingrediensene forblir det samme uansett om du tar ut en stor eller knøttliten porsjon ut av blandingen. En svært viktig egenskap om man skal lage for eksempel skal lage medisiner med svært små mengder virkestoffer.

Det er førsteamanuensis Carlos Salas Bringas fra fakultetet Realtek og daglig leder Dejan Dragan Miladinovic og produksjonssjef Ismet Nikqi  ved FôrTek, alle tre fra NMBU, som har utviklet teknologien IsDeCa mixing technology og blenderen som kan håndtere virkelig våte blandinger.

Svært kostnadsbesparende

Ved produksjon av fiskefôr til oppdrettsnæringen brukes blant annet råvarer som har svært høyt vanninnhold. For å få fôr med av jevn kvalitet er det nødvendig å tørke råvarene før de inngår i produksjonen. Det er en svært kostnadsdrivende prosess.
– Det er blant annet et økende tilfang av nye råstoff produksjon av fôr til oppdrettsnæringen. Det kan være råvarer i væskeform basert på gjærings- eller fotosynteseprosesser (som alger). Disse vil i utgangspunktet være vanskelige og kostnadskrevende å utnytte i til fôr fordi råvaren må tørkes. Med vår teknologi det ikke være nødvendig med tørking - og dermed blir disse råvarene langt mer lønnsomme for fôrprodusentene, forklarer Dejan Dragan Miladinovic.

Bred industriell anvendelse

Men det stopper ikke med fiskefôr. Alle som produserer noe med mer enn to råvarer og høyt vanninnhold vil ha svært god nytte av IsDeCa-teknologien. Det vil være for eksempel være bransjer innen farmasi, næringsmiddel, fôrproduksjon, betong og også produksjon av bildeler.
– Det er ingen andre som kan blande ingrediensene med større nøyaktighet og presisjon en vår teknologi, avslutter Dejan Dragan Miladinovic.

Fakta

Kort om IsDeCa mixing technology
Med IsDeCa mixing technology kan ingredienser blandes med større nøyaktighet og presisjon enn noen annen kjent teknologi når vanninnholdet er høyt. Med samme kvalitetskrav på sluttblandingen er det mulig med et vanninnhold på 65 % med IsDeCa mot 35 % med tradisjonell teknologi.

NMBU og ARD Innovation AS har fått innvilget patent for IsDeCa mixing technology på internasjonalt nivå.

Publisert - Oppdatert

Del på