Velkommen på Julie Brun Bjørkheims doktorgradsdisputas her på NMBU 5 mai!

Av Annette Alstadsæter

.
.Foto: Shutterstock

Julie Brun Bjørkheim forsvarer sin PhD avhandling "Beyond Lost Revenue: The Economic Consequences of Tax Non-Compliance"  fredag 5 May 2023, fra kl 12.15.
Hun viser i sin avhandlig at multinasjonale selskapers skatteparadis-tilknytning fører til tapte skatteinntekter, økt ulikhet og økt etterspørsel etter dyre skatterådgivere.

Hva skjer når multinasjonale selskaper utnytter skatteparadiser for å betale minimale skatter?

Så langt vet vi mye om hvordan multinasjonale selskaper tilpasser seg forskjeller i skatter mellom land for å minimere skattebyrden. Det vi derimot vet lite om er hvordan skattetilpasningen til disse selskapene påvirker norsk økonomi utover tapte inntekter. Doktorgradsavhandlingen undersøker akkurat dette, og finner at ikke bare fører det til tapte skatteinntekter, men også økt inntektsulikhet og at reguleringer skaper en betydelig etterspørsel etter dyre skatterådgivere. Resultatene peker på behovet for å finne nye, kostnadseffektive måter å regulere dette på, og viser hvor komplekse og dyre konsekvensene av skattetilpasning kan være.

Denne forskningen avdekker at toppledere og direktører drar fordel av dette ved å øke sin allerede høye lønn med opptil 10%. Vi tror dette er fordi disse ansatte har forhandlingsmakt over overskuddet i bedriften. Konsekvensen av dette er en økning i inntektsulikhet.

Så er spørsmålet om reguleringer som er iverksatt for å regulere denne aggressive skattetilpasningen faktisk fungerer. Først av alt ser vi at det er en stor økning av penger brukt på skatterådgivere i etterkant av en av disse reformene, nemlig internprisings reguleringer fra 2008. Den økte bruken på skatterådgivere overgår det som kommer inn i økte skatteinntekter, og det reiser spørsmålet om reguleringene er tilstrekkelige og om de er treffsikre nok – for eksempel rammer reguleringene de fleste multinasjonale selskap, mens ikke alle driver med aggressiv skatteplanlegging. Samtidig ser vi en tydelig sammenheng mellom selskapers evne til å betale lite i skatt og deres bruk av skatterådgivere. Noe som indikerer at selskaper benytter skatteråd for å tilpasse aktiviteten sin, og legge igjen få skattekroner i Norge.

Dette arbeidet har vist hvordan forskjeller i skatteregler mellom land er opphav til konsekvenser for den norske økonomien, og viktigheten av gode reguleringer som ikke skaper nye smutthull og kan bli håndhevet på en kostnadseffektiv måte. Likevel er det fortsatt store ubesvarte spørsmål som bør svare på i fremtidig forskning, som hvordan total kompensasjon til lederne og ikke bare lønnskompensasjon spiller inn i ulikhetsbildet, og utforske videre skatterådgiveres rolle i skatteplanlegging.

 5 May 2023, Room T401, 4th floor, Tower building, Christian Magnus Falsens vei 30, NMBU.

12:15 Welcome and trial lecture: “What makes a tax haven: theory and empirical evidence”

13:05 Break

13:20 Presentation of the thesis and public defence

First opponent: Professor Dominika Langenmayr, Ingolstadt School of Management, Catholic University Eichstätt-Ingolstadt, Germany. Second opponent: Associate Professor Evelina Gavrilova-Zoutman, Department of Business and Management Science, NHH Norwegian School of Economics, Norway.  Committee coordinator: Associate Professor Sigurd Rysstad, School of Economics and Business, NMBU

Main supervisor: Professor Annette Alstadsæter, Skatteforsk - Centre for Tax Research, NMBU. Co-supervisor: Professor Wojciech Kopczuk, Department of Economics, Columbia University.

Julie Brun Bjørkheim på utveksling i NY
Julie Brun Bjørkheim på utveksling i NY
Julie Brun Bjørkheim på utveksling i NY

Fakta

Abonner på nyheter fra Skatteforsk ved å melde deg på her.

Publisert - Oppdatert

Del på