Utvikling av innovasjon og entreprenørskap

Av Harrieth Lundberg

REALTEK
Foto tatt ifm. rekrutteringsfilmer.
Bildene viser studenter i forskjellige miljøer.
Produksjonsselskap MANUS

NMBU har gjennom innovasjon og nyskaping en nøkkelrolle i å forme framtidens samfunn. Dette gjør vi blant annet gjennom å stimulere til en kultur som verdsetter nysgjerrighet, kreativitet og verdiskaping.

I tillegg arbeider vi for å løse samfunnets utfordringer i tett samarbeid og dialog med samfunns- og næringslivet.

Vi har flere akriviteter og prosjekter som skal bidra til dette. Her finner du et utvalg.

Prosjekter

NOBALIS

EU-prosjektet «Nordic Baltic universities boosting entrepreneurial and Innovation Support systems» (NOBALIS) har som formål å øke innovasjonsevnen både hos ansatte og studenter ved NMBU.

Fokuset er på mat, bioteknologi og bioressurser. Gjennom prosjektet får deltakerne delta på hackaton, etterfulgt av et utviklingsløp med mentormøter for utvalgte team og mulighet til å presentere start-up ideen for investorer.

Prosjektet går i perioden høsten 2022 til sommeren 2024.

Les mer om prosjektet her

Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås

Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor for å få til grønn omstilling og etablering av flere nye bedrifter i regionen og i Viken.

 I prosjektet skal det blant annet etableres digitale og fysiske møteplasser, øke samarbeid mellom sektorene, og synliggjøre forskningsbasert innovasjon ved Campus Ås.

Prosjektet er finansiert av Viken Fylkeskommune. Både inkubatoren Aggrator og TTOen Ard Innovation.

Prosjektet går i perioden høsten 2021 til våren 2024.

Les mer om prosjektet her

Strategisk arbeid med innovasjon

NMBU har utarbeidet en strategi for perioden 2023 - 2030 hvor innovasjon og nyskapning er et satsingsområde.

Les om strategien her

Kontaktinformasjon

Bildet viser , Solveig Fossum-Raunehaug , Forskning- og innovasjonsavdelingen , NMBU Bildet viser

Solveig Fossum-Raunehaug

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Publisert - Oppdatert

Del på