Skatteforsk - Centre for Tax Research

Målet til Skatteforsk er å bidra til å tette gapet mellom akademisk toppforskning og praktisk skattepolitikk. Vi forsker på tema rundt skatt, ulikhet, skatteparadiser, klima og aktørers tilpasning til regler.

Bilde fra Atlas of the Offshore World
Kartet viser utenlanskeide finansielle formuer per land i 2022, som andel av BNP. Se mer på Atlas of the Offshore World

Senteret ledes av Professor Annette Alstadsæter, består av et internasjonalt nettverk av nærmere 100 forskere, og er en del av Handelshøyskolen ved NMBU.

Les mer om senteret på våre engelske sider som viser vår fulle aktivitet.

Om senteret:

Skatteforsk Logo

Vi forsker på spørsmål rundt skatt og aktørers adferd. Våre mål er å levere forskning som holder høy internasjonal standard og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt.

Relatert til skatteforsk på nmbu.no:

Alle aktuelle saker