Skatteamnesti har gitt gode resultater

Foto: Shutterstock
Foto: ShutterstockFoto: Shutterstock

De som har formuer i skatteparadis og har benyttet seg av myndighetenes tilbud om skatteamnesti, kan finne smutthull. Men gjør de det?

I en ny artikkel i Journal of Public Economics har forskere fra Skatteforsk undersøkt om tiltak mot ulovlig skatteunndragelse faktisk bidrar til økte skatteinntekter, eller om det kun fører til andre former for skatteomgåelse. 

De seneste årene har myndigheter i mange land jobbet hardt for å slå ned på ulovlig skatteunndragelse, spesielt den som skjer gjennom å gjemme formuer i utenlandske skatteparadiser. 

Kan fortsatt omgå skatt 

Dersom tiltakene skal ha noen reell effekt, må de resultere i at personene det gjelder faktisk øker skattebetalingen. Dette er ikke gitt, da det også finnes muligheter for å omgå skatt innenfor det eksisterende regelverket. Dersom ulovlig skatteunndragelse har blitt erstattet av skatteomgåelse innenfor regelverket, vil inntektene, og dermed de totale fordelene av tiltakene være minimale – eller i verste fall negative, dersom tiltakene er kostbare. 

For å undersøke i hvor stor grad skatteunndragelse ble erstattet med skatteomgåelse gjennomgikk artikkelforfatterne informasjon fra den såkalte skatteamnestiordningen, også kjent som “frivillig retting” - en ordning som går ut på at skattebetalerne som innen en viss tid frivillig avdekker tidligere urapporterte formuer i utlandet slipper straff. Forskerne har sett på endringer i rapportert formue, inntekt og betalt skatt før og etter formuene ble avdekket, og på hvordan personene har brukt ulike teknikker for å omgå skatt senere.  

Resultatene fra forskningen viser at de som benyttet seg av skatteamnestiet hadde en permanent økning i både rapportert formue (omtrent 60 %), rapportert inntekt (omtrent 25 %) og betalt skatt (omtrent 30 %). Det indikerer at de som slutter med ulovlig skatteunndragelse ikke nødvendigvis tilpasser seg for å omgå skatt i stor grad senere.  

Å slå ned på rike personers ulovlige skatteunndragelse kan være en effektiv måte å øke skatteinntektene på og sørge for at skattesystemet er progressivt også i praksis - og dermed redusere ulikhet i samfunnet.  

Hele artikkelen kan leses her.

Fakta

Abonner på nyheter fra Skatteforsk ved å melde deg på her.

Interessert i skatteparadiser? Skjekk ut vår temaside.

Publisert - Oppdatert

Del på