Samarbeid med næringsliv og industri

Av Harrieth Lundberg

Diverse foto tatt med studenter på Fluidlaben hos Realtek.

NMBU har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med aktører innenfor næringsliv, industri, offentlig sektor og akademia. Samarbeidet har forskjellige former, og inklunderer klynger, selskaper, organisasjoner og nettverk.

Under finner du et utvalg av våre samarbeidspartnere og medlemskap.

Samarbeidspartere

 • Formålet med samarbeidet er å øke kompetansen om IPR innen relevante studie- og fagretninger ved NMBU. Videre er den å bidra til at studentene tilegner seg kunnskap så tidlig som mulig og samtidig bidra med veiledning for ph.d.-kandidater og NMBU-ansatte. I tillegg skal Patentstyret bidra med veiledning inn i prosjekter rettet mot næringslivet.

  Bidrag fra Patentsyret

  Patentstyret bidrar til opplæring av studenter, forskere og undervisningspersonale, ph.d.-kandidater og administrativt ansatte. Målet er å øke lunnskap om og kompetanse innen IPR knyttet til forskningsresultater.

  Videre gir Patentstyret veiledning om patent-, varemerke- og designbeskyttelse og tilhørende søknadsprosesser. De har regelmessig tilstedeværelse på Universitetsbiblioteket.

  Fakta:

  Kontaktinformasjon:

  NMBU:

  Vegard Arnhoff, Næringslivskontoret ved UMB

  Vegard Arnhoff

  Forsknings- og innovasjonsavdelingen

  Patentstyret:
  Marianne Skånseng

  Avtalen mellom Patentstyret og NMBU finner du her

  Patentstyret
 • The Life Science Cluster er et nettverk for organisasjoner og selskaper hvor livsvitenskap står sentralt.  Målet til klyngen er å styrke samarbeid og kunnskapsdeling innen industri, akademia og offentlig sektor. Aktivitetene til klyngen skal bidra til nye jobber internasjonalt og til eksportindustrien.

  Samarbeidet med klyngen bidrar til økt kunnskapsdeling mellom NMBU, industri, næringsliv og offentlig sektor.  Dette skjer blant annet gjennom samarbeid om arrangementer og NMBU sin deltakelse i klyngens strategiske råd.

  Kontaktinformasjon

  NMBU:

  Bildet viser , Solveig Fossum-Raunehaug , Forskning- og innovasjonsavdelingen , NMBU Bildet viser

  Solveig Fossum-Raunehaug

  Leder Forsknings- og innovasjonsavdelingen

  ,

  The Life Science Cluster

Medlemskap

 • NCE Heidner Biocluster er en næringsklynge som har fokus på grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Klyngen har tilknytting til miljøet på Hamar, og har deltakere fra akademiske miljøer og interesseorganisasjoner for norsk landbruk.

  Heidner Biocluster

Kontakt

Publisert - Oppdatert

Del på