Fra nasjonalpark: sårbar natur

Vi skal bidra til en mer bærekraftig forvaltning av menneskers bruk av natur- og friluftsområder.

01 nov. 2023 - 31 des. 2027
Naturbasert reiseliv

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Prosjektet er finansiert av Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Nyheter

Om prosjektet

 • Det moderne friluftslivet er i endring:

  • Antall besøkende øker
  • Oppførselen deres har blitt mer mangfoldig
  • De deltar i et bredere sett med aktiviteter
  • De besøker mer avsidesliggende steder
  • De går mer varierte turer
  • De har ulike motivasjoner for besøk
  • De har mer forskjellige nivåer av erfaring og ferdigheter
 • VIMAS' hovedmål er å utvikle mer effektiv styring av naturområder for turisme og rekreasjon, og gjøre det best mulig for biologisk mangfold, menneskers livskvalitet og næringsutvikling. Dette skal oppnås gjennom forskning om smartere overvåkingsmetoder, forbedret besøkshåndtering og mer inkluderende styring.

  Nye overvåkings- og styringsverktøy som er finpusset for antropocen må adressere de kumulative sosiale og økologiske konsekvensene fra økt turisme og rekreasjon, samtidig som man finner en balanse med etikk, personvern og like muligheter.

  VIMAs strategiske mål er:

  • Trene neste generasjons tverrfaglige forskere ved å utstyre dem med ferdigheter som sikrer bærekraftig, kunnskapsbasert besøkshåndtering.
  • Styrke europeiske geo-digitale virksomheter, offentlig administrasjon og akademia gjennom å utdanne en gruppe talentfulle forskere med bredt nettverk og gi dem grunnlag for å bli ledende fagfolk innen besøksforvaltning og -planlegging.
  1. Prosjektstyring
  2. Opplæring
  3. Overvåking
  4. Effekter
  5. Politikk og forvaltning
  6. Kommunikasjon
 • 1. "Application of Mobile Big Data revealed from social media to monitoring of recreational visits to nature"

  Sted: Universitetet i København, Danmark
  Hovedveileder: Prof. Hans Skov-Pedersen

  2. "Novel typologies of nature visitors derived from mobile big data"

  Sted: Universitetet i Helsinki, Finland
  Hovedveileder: Prof. Tuuli Toivonen

  3. "Advancing recreational monitoring and management by combining plural knowledge systems and diverse values through PPGIS for resilient visitor management in times of changes"

  Sted: Universitetet i København, Danmark
  Hovedveileder: Ass. Prof. Anton Stahl Olafsson

  4. "The role of reliable customer insight in nature-based service/tourism business"

  Sted: Universitetet i Øst-Finland, Joensuu, Finland
  Hovedveileder: Ass. Prof. Henna Konu

  5. "Challenges and solutions of financing public goods related to outdoor recreation and nature-based tourism"

  Sted: Vidzeme universitet, Latvia
  Main Supervisor: Prof. Agita Livina

  6. "When intentions change, does nature benefit? Assessing the potential for long term value and behavioural change in visitors to nature areas"

  Sted: NMBU
  Hovedveileder: Prof. Øystein Aas

  7. "Role of natural soundscapes and dark skies experiences in visitor experience in nature"

  Sted: NMBU
  Hovedveileder: Prof. Øystein Aas og Dr. Rose Keller

  8. "Social inclusion, access, and equal opportunities in visitor management"

  Location: Universitetet på Island, Island
  Hovedveileder: Prof. Anna Dóra Sæþórsdóttir

  9. "Collaborative governance solutions and management regimes through improved visitor monitoring"

  Sted: Mittuniversitetet, Sverige
  Hovedveileder: Prof. Peter Fredman

  10. "Indicators of recreational values in the landscape – development, implementation, and evaluation"

  Sted: Mittuniversitetet, Sverige
  Hovedveileder: Prof. Peter Fredman

 • Training School 1

  Training School 2

  Training School 3

 • Spørsmål kan rettes til følgende e-post: ...@nmbu.no.

Deltakere

 • VIMAS-konsortiet består av syv fullverdige partnere i seks nordeuropeiske land, støttet av 14 partnere fra næringsliv, offentlig ledelse og anvendt forskning fra Europa og Nord-Amerika.

  • NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (koordinator)
  • Mittuniversitetet, Sverige
  • Universitetet i København, Danmark
  • Universitetet i Øst-Finland, Finland
  • Universitetet i Helsinki, Finland
  • Universitetet på Island
  • Vidzeme universitet, Latvia

  • Naturressursinstituttet (LUKE), Finland
  • Norsk insitutt for naturforsking (NINA), Norge
  • Eco Counter, Frankrike
  • Denali nasjonalpark, USA
  • Naturstyrelsen, Danmark
  • Miljødirektoratet, Norge
  • Naturvårdsverket, Sverige
  • Naturvernetaten, Latvia
  • Forststyrelsen, Finland
  • European Network of Outdoor Sports (ENOS)
  • Outdooractive, Tyskland
  • Analyseogtal, Danmark
  • Maptionnaire - Mapita Oy, Finland
  • Aldo Leopold Wilderness Research Institute, USA 

  Sandra Wall-Reinius

  Amanuensis

  Mittuniversitetet, Sverige.

  Hans Skov-Petersen

  Professor

  Universitetet i København, Danmark. Leder for arbeidspakke 3.

  Tuuli Toivonen

  Professor

  Universitetet i Helsinki, Finland.

  Anton Stahl Olafsson

  Førsteamanuensis

  Universitetet i København, Danmark.

  Henna Konu

  Førsteamanuensis

  Universitetet i Øst-Finland, Finland. Leder for arbeidspakke 4.

  Agita Livina

  Professor

  Vidzeme universitet, Latvia.

  Anna Dóra Sæþórsdóttir

  Professor

  Universitetet på Island, Island. Med-leder for arbeidspakke 2.

  Rose Keller

  Forsker

  Norsk institutt for naturforsking (NINA), Norge.

  Liisa Tyrväinen

  Forsker I

  Naturressursinstituttet (LUKE), Finland.

Tidslinje

Oppstart

1. november, 2023