Spinat

I dette prosjektet studerer vi innholdet og skjebnen til jod og arsen gjennom hele verdikjeden fra dyrking til konsum, med sikte på å gjøre det lettere å forvalte mattryggheten for denne viktige ressursen.

01 mai 2018 - 31 des. 2024

Om prosjektet

Tare har et stort potensial som kilde til mat og fôr, og blir dyrket i stadig større omfang. Tare inneholder mange essensielle mikronæringsstoffer, men kan også inneholde uønska mengder av visse elementer. I prosjektet studerer vi hva som skjer med innholdet av jod og arsen i verdikjedene fra dyrking i havet til menneskelig matkonsum. Målet er å støtte håndtering av mattryggheten til denne viktige ressursen.

Prosjektet er et samarbeid mellom norske og kinesiske partnere. Vi fokuserer på artene Saccharina latissima (sukkertare) og Alaria esculenta (butare), som dyrkes i Norge, og S. japonica, som dyrkes i Kina.

Vi vil kartlegge miljømessig og genetisk variasjon i innholdet av jod og arsen, finne ut av sammenhengen mellom jod-innhold og stresstoleranse i taren, studere hvordan jod-innholdet styres av lys og temperatur, og hvilke gener som er involvert i dette. Fersk tare har svært kort holdbarhet, og behandling etter høsting har stor effekt på holdbarhet og kvalitet (sensorisk, mikrobiell, kjemisk og fysisk).

Vi skal studere hvordan prosessering påvirker innholdet av jod og arsen i tarebasert mat og fôr, og hvordan jod og arsen fra tare blir tatt opp, omdannet og akkumulert i dyr og mennesker. Vi skal beskrive tilgjengelighet, opptak og allokering i korn som blir gjødsla med tarerester eller gjødsel fra dyr som har spist tare-basert fôr.

Vi har sammenlignet kritiske grenseverdier og matvare-lovgivning med hensyn til jod og arsen i makroalger i Kina og i Europa og vi skal relatere våre resultater til kritiske grenseverdier for disse elementene. Det å kommunisere resultatene til matvareforvaltningen, til tare-, mat- og fôrindustrien og til andre interessenter er en viktig del av prosjektet.


Lenke til prosjektside i Cristin: Prosjekt #2502477 - SafeKelp: Safe kelp for food and feed – controlling the transfer of iodine and arsenic through the value chain

Lenke til prosjektside hos NFR: Safe kelp for food and feed – controlling the transfer of iodine and arsenic through the value chain - Prosjektbanken (forskningsradet.no)


Publikasjoner fra prosjektet

Guo Y, Lundebye A-K, Li N, Ergon Å, Pang S, Jiang Y, Zhu W, Zhao Y, Li X, Yao L, Wang L, Aakre I. 2023. Comparative assessment of food safety regulations and standards for arsenic, cadmium, lead, mercury and iodine in macroalgae used as food and feed in China and Europe. Trends Food Sci Technol. 141: 104204. doi: 10.1016/j.tifs.2023.104204

Goecke F, Gómez Garreta A, Martín–Martín R, Lluch JR, Skjermo J, Ergon Å. 2022. Nuclear DNA Content Variation in Different Life Cycle Stages of Sugar Kelp, Saccharina latissima. Marine Biotechn 24:706–721. doi: 10.1007/s10126-022-10137-9

Deltakere

Eksterne deltakere

Sintef Ocean AS: Silje Forbord, Ole Jacob Broch, Jorunn Skjermo

Institute of Marine Research: Inger Aakre

Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences

Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences