nnrb
Foto: Illustrated by Ingrid M. Duister

Likt NOX2N prosjektet, vil NRBOW prosjektet utnytte NNRB, opparbeidet av organisk avfall, for å redusere N2O utslipp fra jordbruksmark. NRBOW vil ta denne teknologien lengre enn NOX2N ved å finne flere NNRB stammer som kan vokse på en rekke organisk avfall og er tolerante mot tørke. Endemålet er å produsere tørr organisk gjødsel som kan redusere N2O utslipp. Industrielle partnere i NRBOW er VEAS, Yara og N2-Applied.

2024 - 2027

Norges Forskningsråd

Om prosjektet

Bakgrunn

N2O i atmosfæren bidrar til global oppvarming og ødelegger stratosfærisk ozon. Konsentrasjonen av N2O i atmosfæren øker, hovedsakelig på grunn av nitrogen rikt gjødsel som blir tilført jordbruksmark. Redusering av gjødsel indusert utslipp har blitt en stor miljø utfordring i det 21. århundre. Siden kun marginal reduksjon kan oppnåes ved forbedring av agronomisk praksis trenger vi en mer "invasiv" teknikk som rettet mot den stokiometrien av nitrogen gass produksjon fra denitrifiserende bakterier. Det er dette NRBOW prosjektet handler om.

For en mer komplett beskrivelse av prosjektet, vennligst se den engelske versjonen av siden:

NRBOW (English)

  Deltakere

  • veas logo
   yara logo
   n2 applied logo
  • Ingen aktuelle publikasjoner ennå, prosjekt start 2024.