Rapsåker
RapsåkerFoto: Janne Karin Brodin

Forskningen i prosjektet se på hur lokalt odlade foder i de nordiska länderna kan användas för att säkerställa att hästars behov av protein och energi täcks på ett hållbart sätt.

01 jan. 2023 - 31 jan. 2025

Lantmannens forskningsstiftelse

Om prosjektet

Klimatförändringar och ett instabilt säkerhetsläge i världen medför utmanande förändringar på världsmarknaden för handelsgödsel och djurfoder. Mobilisering av forskning och utveckling krävs för att hitta mer hållbara (lokalt producerade) fodermedel för alla djurslag, inklusive hästar.

Det är välkänt att utfodringsstrategin har stor inverkan på hälsa och välfärd hos alla typer av hästar. Grundläggande kunskap om energi- och proteindigestion hos hästar och motsvarande fodervärdering saknas dock, vilket utgör ett hinder för att kunna möta dagens brådskande utmaningar för en hållbar produktion och användning av olika foderråvaror för hästar.

Målet med detta projekt är att ta fram ny kunskap av hög vetenskaplig kvalitet och med stort praktiskt värde för hästnäringen och jordbruket i de nordiska länderna, kring hur lokalt odlade foder kan användas för att säkerställa att hästars behov av protein och energi täcks på ett hållbart sätt. Projektet kommer att generera ny kunskap bortom den nuvarande forskningsfronten för fodervärdering för hästar genom att använda in vitro metoder som valideras in vivo. Foderstater baserade på hållbara och lokalt odlade råvaror och biprodukter formuleras och utvärderas in vivo i nära samarbete med foderindustrin.

Resultaten förväntas svara på grundläggande vetenskapliga frågeställningar rörande hästens digestion och metabolism, ge ett underlag för hur lokalt odlade foderråvaror används på bästa sätt i hästutfodringen, samt tillhandahålla validerade metoder för värdering av energi- och proteininnehållet i olika foderråvaror för hästar.

Deltakere

Eksterne deltakere

Cecilia Müller
Associate Professor, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård.

Elin Furrevik Gjestvang
Utviklingssjef hestefôr og tilskuddsfôr, Felleskjøpet Fôrutvikling AS, Norge.

Annie Larsson
Produktspecialist, Lantmännen Krafft AB, Sverige.

Kerstin Sigfridsson
Lantmännen R&D, Sverige.