geit
Foto: Beate Bjørgan

I dette prosjektet skal vi forske på hva slags type celler som er tilstede i melka, og hvordan disse cellene påvirker kvaliteten til geitemelka og produkter av geitemelk.

01 mai 2021 - 01 juli 2024

NFR (Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning), TINE, NSG

 • Prosjektet er viktig for å fremskaffe kunnskap og forståelse om hvordan celletall påvirker råstoffkvalitet, melkas teknologiske egenskaper og produktkvalitet.

  Celletall er et mål på antall somatiske celler (SCC) i geitemelk. Cellene er en blanding av epitelceller fra melkekjertlene og ulike hvite blodceller (leukocytter) med forskjellige funksjoner. Geitemelk har normalt et høyere celletall enn kumelk blant annet fordi melka ikke skilles ut fra melkekjertlene på samme måte. Dersom leukocyttene identifiserer skadelige bakterier eller virus i juret, vil de signalisere til andre leukocytter og immunceller at de må angripe, og dermed øker celletallet i melka. Leukocyttene inneholder og skiller ut enzymer som kan ha negativ effekt på kvaliteten til melk og ost.

  I 2019 ble det produsert nesten 20 millioner liter geitemelk i Norge. Produksjonen baseres i stor grad på utmarksressurser, og seterdrift er viktig. Hos geit sammenfaller brunstperioden med siste del av beiteperioden, og i denne tiden øker celletallet, selv om geita ikke viser tegn til jurbetennelse. Ved høyt celletall får bøndene redusert betaling for melka, dette kan føre til redusert bruk av utmarksbeite.

 • Sikre en bærekraftig geitemelkproduksjon fra friske geiter ved å bidra til ny kunnskap om  årsaker til høyt antall somatiske celler (SCC) i norsk geitemelk, spesielt på beite om sommeren, under stress og brunst, og videre celletallets betydning for osteutbytte og kvaliteten på geitemelkprodukter.

  Prosjektet skal:

  • Utvikle strategier for å forbedre jurhelsen (og redusere SCC) spesielt på utmarksbeite.  
  • Sikre at metodene og resultatene som oppnås i prosjektet implementeres for å sikre optimal melkekvalitet gjennom hele laktasjonen 
  • Avklare hvordan nivåene av SCC (og ulike typer SCC) påvirkes av driftsform og forvaltning/besetningsstyring  
 • Prosjektet er delt i 5 arbeidspakker og sentrale spørsmål i disse er:

  WP1: Avklare biologisk årsak til variasjon og høyt SCC i geitemelk

  • Hvilke celletyper finner vi i geitemelk?
  • Hvorfor øker celletallet?
  • Hva er forbindelsen mellom celletall og inflammasjon?
  • Hvordan påvirkes somatiske celler av miljøfaktorer som beite, brunst og stress?
  • Er det korrelasjon mellom celletall og stressmarkører i melk?

  WP2: Avklare sammenheng mellom melkens sammensetning, mikrobiota og celletall

  • Hva er korrelasjonen mellom SCC, melkens mikrobiota og kjemisk sammensetning I geitemelk?
  • Undersøke hvordan ulike mikrobielle infeksjoner påvirker antallet av ulike celler?
  • Hvordan påvirker SCC nedbryting av proteiner i melka?

  WP3: Avklare sammenheng mellom celletall og ystingsegenskaper og ostemodning

  • Hvordan påvirker celletallet og ulike celletyper i geitemelk løpekoagulasjon, osteutbytte og ostemodning?
  • Påvirker lagring av rå melk med høyt celletall løpekoaguleringen og osteutbytte?
  • Hvilke muligheter gir geitemelk med lavt celletall for å utvikle nye ostevarianter fra geitemelk?

  WP4: Hvordan er celletallsutviklingen i Sveits som har utstrakt bruk av fjellbeite

  • Utvikler SCC seg i geitemelka på samme måte i Sveis som i Norge - avhengig av laktasjon, beite og brunst?
  • Fører forholdene på fjellet/utmarksbeite til høyt SCC uavhengig av art?
  • Hva kan læres fra Sveits med hensyn til bruk av geitemelk?

  WP5: Overføring av kunnskap til næringen 

  • Næringen er aktivt med i prosjektet→ aktiv overføring → skal sikre implementering
  • Aktiv overføring er nøkkelen til suksess
 • GoatMilkSCC skal gi oss mer kunnskap om hva slags type celler som finnes i geitemelka, hvorfor cellene øker i antall, og hvordan dette påvirker melkekvalitet, ystingsegenskaper og kvaliteten på oster laget av geitemelk.

  I prosjektet skal vi utvikle en flowcytometrisk metode for å kartlegge hvilke typer celler som finnes i geitemelk, og vi skal undersøke hvordan celletallet varierer mellom ulike individer, ved beiteslipp, brunst osv.

  Videre skal vi undersøke hvordan celletall påvirker melkas sammensetning, ystingsegenskaper og osteutbytte og kvaliteten på osten. Både melk fra individuelle geiter og tankmelk fra ulike besetninger skal undersøkes.

  En rekke fagpersoner med ekspertise i veterinærmedisin, immunologi, mikrobiologi, melkekvalitet, og meieriteknologi, samt fagpersoner fra TINE og NSG vil være involvert i prosjektet. Prosjektet har også relevans og overføringsverdi for celletall i kumelk.

  Vi ser ofte at celletallet (somatiske celler) i melka øker ved beiteslipp og ved brunst, også hos geiter uten tegn til klinisk mastitt. Høyt celletall reduserer utbetalingen som bøndene får for melka, og redusert utbetaling som følge av høyt celletall i beiteperioden kan føre til redusert bruk av utmarksbeiter. Utmarksbeite er en viktig fôrressurs i sommerhalvåret, med mange positive ringvirkninger. Videre har prosjektet som målsetning å bidra til å utvikle nye og innovative produkter av geitemelk.  

  GoatMilkSCC skal gi oss mer kunnskap om hva slags type celler som finnes i geitemelka, hvorfor cellene øker i antall, og hvordan dette påvirker melkekvalitet, ystingsegenskaper og kvaliteten på oster laget av geitemelk.

  I prosjektet skal vi utvikle en flowcytometrisk metode for å kartlegge hvilke typer celler som finnes i geitemelk, og vi skal undersøke hvordan celletallet varierer mellom ulike individer, ved beiteslipp, brunst osv.

  Videre skal vi undersøke hvordan celletall påvirker melkas sammensetning, ystingsegenskaper og osteutbytte og kvaliteten på osten. Både melk fra individuelle geiter og tankmelk fra ulike besetninger skal undersøkes.

  En rekke fagpersoner med ekspertise i veterinærmedisin, immunologi, mikrobiologi, melkekvalitet, og meieriteknologi, samt fagpersoner fra TINE og NSG vil være involvert i prosjektet. Prosjektet har også relevans og overføringsverdi for celletall i kumelk.

Forskere

Eksterne deltakere:

TINE

 • Ragnhild Aabøe Inglingstad
 • Ken Lunn
 • Liv Sølverød
 • Marit Smistad
 • Kim Marius Moe
 • Eirik Selmer-Olsen

NSG

 • Thor Blickfeldt
 • Remo Schmidt
 • William Haeni