Gasbil Volvo

Bio4Fuels er et forskningssenter for miljøvennlig energi. Målet er å utvikle nye typer biodrivstoff som er bærekraftige i et miljøperspektiv, og som vil kunne produseres kommersielt.

01 jan. 2017 - 31 okt. 2025

Norges Forskningsråd: FME - Centre for Environment-friendly Energy Research

 • Visste du at transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge? Eller at veitrafikk står for over halvparten av disse utslippene? Ved forskningssenteret Bio4Fuels forsker vi på ny teknologi for biodrivstoff som skal få ned transportutslippene i Norge.

  Målet er å utvikle nye typer biodrivstoff som er bærekraftige i et miljøperspektiv, og som vil kunne produseres kommersielt.

 • Senteret forsker på teknologier som kan sikre økonomisk og miljømessig bærekraftig produksjon av såkalt annengenerasjons biodrivstoff. Dette kalles også avansert biodrivstoff.

  De ulike typene biodrivstoff deles gjerne inn i følgende kategorier:

  Førstegenerasjons-biodrivstoff lages hovedsakelig av mais, sukkerrør, oljevekster (som rapsolje o.l.), og andre dyrkede vekster. Utnyttelse av disse plantene til drivstoff kan komme i konflikt med matproduksjon, og har vært omdiskutert.

  Andregenerasjons-biodrivstoff benytter råstoff fra skognæring og landbruk, hovedsakelig til produksjon av diesel og etanol. Disse prosessene er dyrere og mer komplekse, og har inntil nå ikke vært tilgengelige kommersielt. I løpet av den nærmeste fremtid, forventer vi derimot en utrulling av denne typen biodrivstoff. For eksempel vil biler i Sverige snart kunne kjøre med drivstoff laget av skogavfall som sagflis, takket være ny teknologi fra nederlandske BTG-BTL. Biomass Technology Group (BTG) er en av partnerne i Bio4Fuels forskningssenter.

  Tredjegenerasjons-biodrivstoff produseres av biomasse fra havet, som alger, tang og tare. Her ligger store muligheter, men også utfordringer med begrenset tilgang og høye kostnader på råstoffet.

  Drivstoff av avfall fra skog og landbruk
  I Bio4Fuels er målet å finne fram til hvordan biodrivstoff kan produseres av celluloseholdige rester fra skognæringen og landbruket i Skandinavia. Ved senteret utforsker vi hvordan dette kan gjøres på en måte som er bærekraftig både for miljøet og for økonomien til dem som skal produsere det. Slik kan vi sikre at ny teknologi kommer seg ut av laboratoriene og testanleggene, og fram til industri og sluttbruker.

 • Gjennom Bio4Fuels samles for første gang ledende norske forskningsinstitusjoner, universiteter, sentrale nasjonale og internasjonale partnere, store skogbrukere og regionale myndigheter til ett felles initiativ for produksjon av energibærere fra fornybare kilder.

  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er vertskap for Bio4Fuels. Forskningspartnere for senteret er blant andre NTNU, SINTEF, NIBIO, IFE og USN. Bio4Fuels har et bredt nettverk av partnere fra industri, forskningsinstitusjoner, akademia og offentlig etater, både i Norge og internasjonalt.

  Bio4Fuels er finansiert av Norges forskningsråd og bruker- og forskningspartnerne. Til sammen 270 millioner NOK, der 50 prosent er fra Norges forskningsråd og den øvrige halvparten er fordelt likt mellom forskningspartnere og næringsaktører.

  – I Bio4Fuels har vi med et landslag av gode forskningsmiljøer. Sammen med industripartnerne våre har jeg tro på at vi skal bli verdensledende i utviklingen av annengenerasjons biodrivstoff, sier nestleder ved senteret, Svein Jarle Horn fra NMBU.

Forskningspartnere:

Nyheter fra senteret

Tidslinje

01. jan. 2017

Bio4fuels opprettet

Første styremøte

2022

WP 1 primo 2022 - ultimo 2023

Sustainable harvesting of biomass

2023

Wp2 primo 2023 - ultimo 2024

Enzymatic processing

Kontakt oss

Duncan Akporiaye, Sintef

Duncan Akporiaye

SINTEF

Prosjektleder

Fremhevede publikasjoner