injeksjon i fiskeegg

EcoGene ser på bruk av nye genredigeringsverktøy som CRISPR i f.eks. i lakse- og kjøttproduksjonen. Vi vil studere eventuelle uønskede genetiske effekter og kartlegge økonomiske og verdibaserte konsekvenser av eventuell bruk av genredigeringsverktøy.

  • Bioteknologi / bioproduksjon er et felt som er i rask vekst og utvikling, og der anvendelsen av nye verktøy kan føre til uventede konsekvenser. Et mål i dette prosjekter er derfor å kombinere biologiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver for å vurdere risiko og gjøre en forebyggende tilnærming til hvordan denne teknologien kan tas i bruk på en god måte. Ny teknologi og viten innen bioteknologi forventes å raskt bli videreført til innovasjon og leveranser av nye prosesser eller produkter. Dette bør lede til økt bevissthet om nødvendige vurderinger som må foretas og om overordnet ansvar, både hos myndigheter og næringsaktører.

    Prosjektet vil undersøke disse spørsmålene vha. intervjuer og ulike panelundersøkelser med aktuelle næringsaktører. De genetiske og bilogiske effektene vil også bli undersøkt bl.a. med fullgenomsekvensering og genetiske ekspresjonsstudier. En viktig faktor for bruk av genredigering er samspillseffekter mellom gener. Sebrafisk gir mulighet til å måle endringer over generasjoner (måneder), som er innenfor tidsrammen av et forskningsprosjekt.

  • Prosjektet skal gi bedre informasjon om usikkerheten og kompleksiteten som er involvert i anvendelsen av nye genredigeringsverktøy. Denne usikkerheten kan f.eks. være assosiert med utilsiktede endringer i genvirkninger (additive eller ikke-additive geneffekter) eller uventede endringer i andre egenskaper. Dette prosjektet skal se både på de biologiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver ved bruken av genredigering i bioproduksjon, med mål om å øke kunnskapsnivået om konsekvensene av implementeringen av de nye genredigeringsverktøyene. Helt spesifikt vil sebrafisk-eksperimentet kunne gi en foreløpig kvantifisering av slike effekter og dermed en pekepinn på potensiell gevinst og risiko som må vurderes ved bruk av f.eks. CRISPR.

Deltakere

Prosjektleder: