AnaPro Bioreactor
Foto: Marte M. Maråk

En stadig tettere befolket verden krever nye, bærekraftige løsninger for produksjon av mat og fôr. I dette prosjektet forsker vi på nye løsninger for produksjon av biomasse fra mikrober.

01 sep. 2021 - 31 des. 2025

Novo Nordisk Fonden: EMERGING INVESTIGATOR 2021 – Research within Industrial Biotechnology and Environmental Biotechnology

  • Mikrober har stort potensiale som kilde til proteiner og attraktive makromolekyler (f. eks medikamenter og bioplastikk). De er har en enorm bredde i tilgjengelige nærings- og energikilder, noe som gjør det mulig å utvikle dyrkingsprosesser som for eksempel utnytter industrielt avfall eller baserer seg på enkle uorganisk molekyler, «luft og vann». Slik kan mikroorganismer bidra til produksjon av mat, fôr og andre produkter uten å konkurrere om landbruksarealer og uavhengig av klima eller sesongvariasjoner.

    Det er mange tilnærminger til såkalt presisjonsfermentering, og noen prosesser er allerede implementert i storskala, men de er basert på aerob (oksygenavhengig) respirasjon. Tilførsel av oksygen er en flaskehals på grunn av lav løselighet i vann. Vi har funnet opp en metode for oksygenuavhengig (anaerob) dyrking av tette bakteriekulturer (patentsøkt januar 2021). AnaPro er et grunnforskningsprosjekt hvor vi vil identifisere aktuelle organismer og videreutvikle anaerobe dyrkingsstrategier med tanke på fremtidig industriell implementering.

  • Anaerob dyrking av tette kulturer for biomasseproduksjon er foreløpig uutforsket. Innenfor AnaPro ønsker vi å finne velegnede bakterier som vokser anaerobt med høy avkastning. Vi vil utvikle kultiveringsprosesser basert på enkle organiske og uorganiske karbon- og energikilder. Utvalgte organismer og prosesser kan tas videre og implementeres i samarbeid med industri.

Deltakere