Om bestilling og priser

Alle kunder er velkomne hos oss. Per i dag leverer vi tjenester og leier ut fasiliteter til brukere fra NMBU, NIBIO, andre FoU-institusjoner og bedrifter.

Alle SKPs fasiliteter og tjenester prises etter vår prisliste. Prisene reguleres årlig. Vi ønsker å gi deg best mulig service og riktig kostnadsberegning også for prosjekter frem i tid. Bestill derfor veiledning, eller kontakt oss på skp@nmbu.no, for å få et overslag på hva ditt prosjekt vil koste å gjennomføre.

Vi har en kompetent stab som gjerne diskuterer forsøksplaner og tekniske løsninger.

Til SKPs hovedside