NMBU serverer kunnskap om nye fôrråvarer til frokost

Av Janne Karin Brodin

Frokostwebinar "Fôr til frokost"
Frokostwebinar "Fôr til frokost"Foto: NMBU

Bærekraftig fôr innen 2030 er et av satsningsområdene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I webinarserien «Fôr til frokost» tar forskere ved NMBU for seg faktorer i lakseproduksjonen knyttet opp mot nye fôrråvarer.

I lakseproduksjon er fôret den største kostnaden, både i form av kroner og CO2 avtrykk. Ved NMBU har arbeidet med nye forråvarer allerede vært i gang i mange år. Basert på nyere oppdagelser og erfaringer stiller forskere fra NMBU spørsmål ved de nye fôrråvarene.
Er de nye fôrråvarene helt ok eller er det tiltak som må gjøres for at de skal bli mer optimale? 

─ Vi tar vi for oss hele verdikjeden fra oppdrett til ferdig produkt, sier initiativtaker til webinarrekken, professor i akvakultur Turid Mørkøre.

Målgruppen for de gratis webinarene er næringen, akvastudenter og andre med interesse for lakseoppdrett.
De fire foredragene på rundt 10 minutter sendes hver torsdag i mars. De er gratis og åpne for alle. 

Webinarene sendes direkte på lenkene nedenfor, og kan også sees i etterkant på YouTube

______

Torsdag 9. mars kl 8:30.
Se foredraget på YouTube:
Nye fôrråvarer i oppdrettsnæringen mangler kolin – hva betyr det for fisken?
Førsteamanuensis Trond Kortner

Fôrråvarer fra planter har ikke nok av næringsstoffet kolin. Det gjør at fisken ikke klarer å fordøye fett på riktig måte, og det det danner seg fettskum på innsiden av tarmen viser ny kunnskap. Dette gir både økonomisk og dyrevelferdsmessige konsekvenser.

______

Torsdag 16. mars kl 8:30:
Se foredraget på YouTube:
Er nye fôrråvarer i ferskvannsfasen kritiske for fisken seinere i livet?
Stipendiat Raul Jimenez-Guerrero

I ferskvannsfasen vokser fisken opp til rundt 100-200 gram. Det skjer mye i fiskekroppen, alle cellene fornyes etter hvert som fisken vokser til. Er det likevel slik at fôret fisken får i ferskvann har langtidseffekter? Mye tyder på at beinkvaliteten og kvaliteten på fileten påvirkes, selv etter at laksen fordoblet sin vekt mer enn 40 ganger.

______

Torsdag 23. mars kl 8:30:
Se foredraget på YouTube
Nye fôrråvarer i oppdrettsnæringen. Betydning for laksens helse og immunforsvar.
Professor Liv Torunn Mydland

Det er ønskelig at nye fôringredienser ikke skal konkurrere med mat som vi kan/vil spise direkte selv. Eksempler på nye ingredienser kan være insekter eller mikrober slik som mikroalger, gjær, bakterier, og sopp.  Men hvordan fungerer fiskene når de fôres med de nye fôringrediensene?

______

Torsdag 30. mars kl 8:30:
Se foredraget på YouTube
Er nye fôrråvarer problematiske for produktkvaliteten?
Professor Turid Mørkøre

Når en ny råvare tas inn i fôret er det avgjørende å bevare, eller helst forbedre næringsinnholdet, fargen, fastheten og smaken på sluttproduktet. Hvilke konsekvenser gir fôrråvarer som er aktuelle å ta inn i fôret, som insekter og mikroalger? Dette vil dere høre mere om i foredraget som setter søkelyset på filetkvaliteten.

Publisert - Oppdatert

Del på