NMBU forskningsetisk forum

Av Rani Lill Anjum

Forumet er en uformell møteplass for å sette forskningsetikk på agendaen og skape økt interesse for og kunnskap om forskningsetiske problemstillinger, normer og retningslinjer. Møtene arrangeres cirka en gang per måned i Innsikten, Hovedbiblioteket Veterinærbygget, og er rettet mot forskere på alle karrierestadier.

I henhold til Lov om organisering av forskningsetisk arbeid har universiteter og andre forskningsinstitusjoner hovedansvaret for integritet i forskningen. Institusjonene skal fremme god og etisk ansvarlig vitenskap, og behandle saker om mulig uredelighet. En fersk rapport fra Riksrevisjonen, fra 2021, konkluderer imidlertid med at det ikke er tilstrekkelig kunnskap om forskningsetikk ved akademiske institusjoner, og at etikk må prioriteres.

Rollemodeller, som veiledere og forskningsleder, ser ut til å ha større innflytelse enn oss som driver med forskningsetikk… Det viktige er å skape et miljø der det å være en god forsker også betyr at man har moralsk integritet. Bjørn Hofmann, professor i medisinsk etikk (les mer)

I en nasjonal studie om forskningsintegritet i Norge (RINO) svarer 40 % av 7000 forskere at de har vært involvert i en eller flere ‘diskuterbare forskningspraksiser’ i løpet av de siste 3 årene. 60 % svarer at de fikk lite eller ingen opplæring i forskningsetikk. 31 % sier de endret en studie etter press fra interessenter. 1/3 svarer at de har vært med på å inkludere medforfattere som ikke oppfylte kriteriene for forfatterskap.

Man har kanskje noen spørsmål:

 • Hva regnes som vitenskapelig uredelighet?
 • Er forskningsetikk et juridisk eller et moralsk anliggende? Hvor går grensene?
 • Forskning skal utføres i samsvar med nasjonale og internasjonale normer og forskningsetiske retningslinjer. Hva er disse, og hvor kan jeg finne mer informasjon om dem?
 • Hvordan skiller phd-veiledning med medforfatter seg fra phd-veiledning uten medforfatterskap?
 • Hva gjør man når et prosjekt krever etisk godkjenning før publisering eller når man søker om forskningsmidler?

Dette forumet er en møteplass for å lære mer om forskningsetikk og for å dele erfaringer og dilemmaer man møter som forsker.

Send oss tips om temaer du ønsker at vi skal ta med i programmet til Rani Anjum, rani.anjum@nmbu.no.

Nyttige ressurser

 • Nasjonale forskningsetiske komiteer (EN) (NO)

 • Etikk ved NMBU (EN) (NO)

 • Nasjonale retningslinjer (EN) (NO)

  • Medisin og helse (EN) (NO)
  • Naturvitenskap og teknologi (EN) (NO)
  • Samfunnsfag og humaniora (EN) (NO)
 • Europeiske retningslinjer (EN) (NO)

  • Samtykke (EN) (NO)
  • Konfidensialitet (EN) (NO)
  • Personopplysningsloven (EN) (NO)
  • Ansvaret for individet (EN) (NO)
  • Taushetsplikt (EN) (NO)
  • Personlige og sensitive data - NMBU (EN) (NO)
  • Forholdet forskning/samfunn (EN) (NO)
  • Forskning og miljø (EN) (NO)
  • Forskning på bestemte grupper (EN) (NO)
 • Vitenskapelig uredelighet: Fusk og plagiering (EN) (NO)

 • Medforfatterskap (EN) (NO)

  • Medisin og helse (EN) (NO)
  • Naturvitenskap og teknologi (EN) (NO)
  • Samfunnsfag og humaniora (EN) (NO)

 • Undervisningsressurser (NO) (EN)

 • Forskningsetikk - gratis magasin (NO)

 • Føre-var prinsippet. Mellom forskning og politikk (NENT publikasjon, kun på norsk)

Publisert - Oppdatert

Del på