Markedsutvikling for en bærekraftig omstilling til bioenergi i Uganda

_
_Foto: Shutterstock

Adgang til og bruk av ren energi fortsetter å være en stor samfunnsutfordring i Sub-Sahara Afrika (SSA) uten åpenbare løsninger. Irene Namugenyi adresserer i sin avhandling, basert på entreprenørskap og innovasjon, denne utfordringen ved å undersøke og utdype hvordan utviklingsland som Uganda kan skalere opp omstillingen til tilpassede, bioenergi-teknologier, med fokus på matlagingssystemer. 

Mangelen på omstilling til bioenergi i Uganda har en negativ effekt på andre samfunnsområder som helse, utdanning, klimaendringer, miljøvern og økonomien. Det skaper ytterligere utfordringer for energiomstillingsprosessen, som krever substitusjon av modne, ineffektive og ikke bærekraftige bioenergi teknologier med rene alternativer. Studier for å se på muligheter for å håndtere denne utfordringen er av interesse for forskere på innovasjon innen energi og bærekraft for utvikling og transformasjon av lokalsamfunn i SSA.

I første del analyserer Irene Namugenyi rene bioenergibaserte matlagingssystemer med mål å identifisere mulighetsvinduer for bærekraftig omstilling til bioenergi. Her ser Irene Namugenyi nærmere på om biomasse innovasjon forbedrer husstandenes subjektive velvære ved å sammenligne tradisjonelle med forbedrede ovner for matlaging. Data fra spørreundersøkelser viser at forbedrede ovner bryter husstandenes bånd til den immaterielle kulturarven tradisjonell matlaging representerer, og det reduserer deres subjektive velvære.

Videre utforskes hvordan de identifiserte nisjene kan utnyttes for en bærekraftig omstilling til bioenergi, hvordan mulighetene er for energieffektivitet til forbedrede ovner ved tradisjonelle matlagingsrutiner. Resultatene viser at Ugandas tradisjonelle matlagings-rutiner spiser opp effektiviteten til forbedrede ovner når de brukes til samme type matlaging.

I utvidelse av dette vurderer Irene Namugenyi gründrerpotensialet og mulighetsrommet for å utvikle et mobilt system for å rense og tappe biogass i bærbare sylindre for bredere konsum og nytte i samfunnet. Resultatene fra bruk av “Transitional Model ix Canvas” og en mulighetsstudie viser at biogass har gründerpotensiale og kan forbedre tilbudet og tilgangen til energi i utviklingsland.

Avslutningsvis undersøker Irene Namugenyi strategier for å utvikle verdipotensialet for biogass ved å øke det kommersielle markedspotensialet og redusere dens negative miljøpåvirkning. Resultater fra pilotproduksjon og spørreundersøkelser avslører et eksisterende foretningsutviklingspotensiale for biogass, men kvaliteten mangler og det medfører utslipp av den potente drivhusgassen metan.  

Denne avhandlingen er basert på entreprenørskap og innovasjon, og bidrar til forskningen innen innovasjon og bærekraftig omstilling. Den er empirisk og aksjonsrettet, og følger en “effectuation”-tilnærming ved å anvende en blanding av metoder og av datakilder. Generelt bidrar denne avhandlingen til å adressere FNs bærekraftsmål nr. 7 “Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle”, med ringvirkninger for andre bærekraftsmål. 

Publisert - Oppdatert

Del på