Marie Skłodowska-Curie Action fellowship tildelt MINA

Av Cathrine Glosli

Blåbær
Foto: 599929601, blåbær, blåbærplante, planteFoto: Shutterstock

George Furey, Line Nybakken og Johan Asplund har mottatt ett toårig MSCA-stipend med tittelen «BEREFT: Blåbærøkologi og regenerering av skogøkosystemets funksjon”.

Menneskelige aktiviteter, som for eksempel flatehogst, har medført en nedgang i noen av artene som støtter opp om skogenes funksjoner. Reduksjonen av viktige plantearter kan resultere i at skogenes kapasitet til å lagre karbon og bidra med økosystemtjenester synker. Gjenoppretting av skogøkosystemenes funksjoner krever en dyp forståelse av hvordan artenes egenskaper kan knyttes til økosystemprosesser.

Kombinerer kjemisk økologi og et nytt eksperimentelt design

I BEREFT-prosjektet skal forskerne finne ut hvordan de kjemiske forsvarsstoffene til blåbær, Vaccinium myrtillus, påvirker karbon- og nitrogendynamikken i den boreale skogen. Prosjektet skal innpasses i det eksisterende EcoForest-prosjektet, som koordineres av MINA-fakultetet. Her sammenlignes gamle, tidligere flatehogde skoger med skoger som aldri har vært flatehogd.

Hvordan knytte artsegenskaper til generering av økosystemfunksjoner?

Furey skal innhente omfattende data på blåbærplantas kjemiske forsvar for å finne de underliggende mekanismene som knytter plantas egenskaper til økosystemets biogeokjemi. Eksperimentene vil foregå både i felt og i laboratoriet. Prosjektet er tverrfaglig, og har som mål å kombinere kompetansen innen kjemiske analyser, jordvitenskap og økologi ved MINA-fakultetet.

Fagpersoner:

Publisert - Oppdatert

Del på