Laksefôrforskning er tildelt åtte millioner kroner

Av Janne Karin Brodin

Shutterstock/Parilov

I forskningsrådets program for unge talenter er Gareth Difford og hans prosjekt «DigiFishent: Digital phenotyping for more feed and resource efficient Atlantic salmon» tildelt midler for forskning på ​​digital fenotyping for mer fôr- og ressurseffektiv atlantisk laks

Genetisk forbedring av fôreffektivitet og ressurseffektivitet er den «hellige gral» for akvakultur og husdyrproduksjon, fordi fôr utgjør mer enn 50 prosent av produksjonskostnadene og mer enn 70 prosent av karbonavtrykket i lakseproduksjonen.

Samtidig er flerumettede langkjedede omega-3-fettsyrer en begrenset og synkende ressurs i fôret, noe som påvirker innholdet i den spiselige laksefileten. Men det er mulig å få til genetisk forbedring av fôreffektivitet og omega-3-innholdet.

Dette er en kjærkommen måte å redusere fôrkostnadene og karbonavtrykket på, samtidig som det sikrer et næringsrikt produkt og optimal bruk av begrensede ressurser. Men en betydelig barriere har hittil vært å tilegne seg fenotyper for fôropptak, lipidinnhold og omega-3-innhold hos tusenvis av beslektede atlantiske lakser.

─ I DigiFishent-prosjektet vil vi tilpasse og utvikle nye digitale fenotypingsmetoder som gjelder fra ferskvanns- til slaktefasen av atlantisk lakseproduksjon, sier Dillford.

Deretter kan disse fenotypene kombineres med genomiske seleksjonsverktøy for å fylle kunnskapshull om genetikken til forbedret effektivitet hos laks.

─ Vi vil prøve å optimalisere en ny metode for registrering av individuelt fôropptak basert på metallsporstoffer i fôret, sier Dillford.

I prosjektet vil det bli utført to vekstforsøk på genetiske kohorter av atlantisk laks for å registrere fôropptak, lipidinnhold og vekst. Utvalgte omega-3 vil også bli målt i høstingsfasen. Det genetiske potensialet til alle disse egenskapene, så vel som deres sammenheng, vil bli bestemt ved å kombinere de nye fenotypene med genomisk informasjon og banebrytende genomiske modeller.

Om forskningsprosjekt for unge talenter

Midler fra programmet unge forskertalenter innvilges til talenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder, som gir den unge forskeren mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Programmet retter seg mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, og som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Prosjektet DigiFishent koordineres av Gareth Difford. Andre deltakere er Peer Berg, begge fra Fakultet for Biovitenskap, NMBU,  samt Nils Kristian Afseth fra Nofima. Bevilgning fra Havbruk Norges Forskningsråd er 7,9 mill NOK og med varighet 2022 – 2026.

Publisert - Oppdatert

Del på