Karantene og GMO

I våre karanteneavdelinger kan alle som ønsker ha forsøk med plantemateriale eller insekter, som ikke skal være i kontakt med noe annet. Avdelingene består av tre lukkede klimarom som ligger i eget separat hus i nær tilslutning til våre andre fasiliteter i Ås. Karanteneavdelingene kan også benyttes som rene klimarom i perioder hvor det ikke foregår forsøk som må holdes i karantene.

GMO godkjent klimmakammer
Bildet viser noen av SKP's godkjente klimakammere for GMO med innesluttningsnivå S3, som finnes i kjelleren på Åsbakken. Foto: Henrik Jorde

SKP har mange fasiliteter som er godkjent for genmodifierte organismer, GMO, i inneslutningsnivå S2 (veksthus) og S3 (klimakammere). Disse benyttes alltid ved forsøk på planter og mikroorganismer når forsøket omfattes av genteknologiloven. Her er det viktig at materiale, også sporer, ikke kommer ut i omkringliggende omgivelser eller naturen.

GMO godkjent klimmakammer
Dette er et typisk klimakammer som vi har mange av både i Åsbakken og i Håkonshallen, og som er godkjent for GMO-forsøk med inneslutningsnivå opp til S3. Foto: Henrik Jorde

Både når det gjelder GMO og karantenefasiliteter er nøyaktighet og renslighet stikkord å merke seg, og det skal benyttes egnet verneutstyr, som f eks arbeidsfrakk, skopåtrekk, skifteklær og benyttelse av dørsluser.

SKP har også tre små frittstående isolatavdelinger som kan brukes til f eks overvintring, men også i en mellomperiode dersom du ønsker å ta med plantemateriale utifra og inn i en av våre rene veksthus. Dog må både planter og jord behandles i et antall måneder og nøye undersøkes av fagkyndig personell før dette kan bringes inn.

3K Isolatavdelinger
Dette er våre tre isolatavdelinger, og de kan også med fordel brukes til overvintring av planter eller forsøk hvor du kan ta med plante- eller jordmaterial som har stått utendørs. Foto: Henrik Jorde

Nedenfor finner du en oversikt over våre fasiliteter for karantene, isolat og GMO.

Tilbake til SKP hovedside