Innovasjonsdagen 2023 – Planetens tålegrense

Av Harrieth Lundberg

Ilustrasjon av hovedtemaet for  Innovasjonsdagen ved Campus Ås. Dagen er bygget rundt konseptet Planetens Tålegrense med fokus på luft, vann, jord og håp.
Velkommen til Innovasjonsdagen ved Campus Ås! Foto: Eva Helene Nagelhus / Canva

Hvordan kan vi ivareta menneskets behov og samtidig ivareta tålegrensene til naturen og Jorden? Dette spørsmålet setter rammen for innovasjonsdagen den 18. oktober på Campus Ås!

Her vil du få innsikt i utfordringer som næringsliv, industri og offentlig sektor kan møte i grønne skiftet. Hvilke løsninger har vi?

Den 18. oktober på Vitenparken vil du bli kjent med spennende og fremtidsrettede prosjekter fra miljøet på Ås. Dette inkluderer prosjekter og ideer fra forskere, studenter og næringsliv. Dagen er også en arena for oppstartselskaper som ønsker å vise oss innovative og samfunnsnyttige løsninger for en bærekraftig fremtid.

For deg som deltar er Innovasjonsdagen en møteplass som vil inspirere og utvide ditt kontaktnettverk!

Hva får du?

Hovedtema for dagen er "Planetens tålegrense". Her setter vi søkelyset på hvordan vi kan ivareta menneskets og næringslivets behov og samtidig ivareta tålegrensene til naturen og planeten. 

Vi har delt dagen inn i fem sesjoner. Først vil fungerende rektor ved NMBU, Siri Fjellheim ønske velkommen. Etter dette vil investor Hilde Holdus fra Sarsia Seed fortelle om hvorfor privat kapital er et viktig verktøy for et bedre klima og miljø.

Deretter vil Frederic Hauge fra Bellona si noe om hva næringsliv, industri og gründere bør tenke på når de skal bidra til det grønne skiftet. Den første sesjonen avsluttes med en paneldebatt.

De tre etterfølgende sesjonene fokuserer på planetens tålegrenser for luft, jord og vann. Her får du presentert utfordringer fra perspektivet til representanter for akademia, næringslivet og industri. I tillegg presenteres flere nye og spennende løsninger som vi håper inspirerer.

Dagen avsluttes med studentenes sesjon som vi har kalt håp, og som tittelen indikerer er den ment å gi oss håp for fremtiden!

Vi ønsker deg velkommen til en spennende innovasjonsdag på campus Ås!

Påmelding til Innovasjonsdagen 18. oktober

For akademia, næringsliv og offentlig sektor

For ansatte og studenter ved NMBU

For deltakere som også deltar på åpningen av Innovasjonssenteret

Program

08.30-09.00 Mingling og lett servering

Planetens tålegrense - hva gjør vi nå?

Innledende sesjon

09.00 - 09.10: Velkommen!
Siri Fjellheim, fungerende rektor NMBU

09.10-09.30: Hvordan privat kapital er et viktig verktøy for bedre klima og miljø, Hilde Holdhus, investor, Sarsia Seed

09.30-09.50: To bio or not to bio
Frederic Hauge, leder, Bellona

09.50-10.10: Panelsamtale med Siri Fjellheim, NMBU, Hilde Holdhus, Sarsia Seed, Frederic Hauge, Bellona og Annette Alstadsæter, Skatteforsk, NMBU. Samtalen ledes av Katharina Asting, Aggrator.

10.10-10.25 Pause og mingling

Luft: Fra gjødsel til regnskog - Har vi gode klimaløsninger?

10.25-10.30: Hvordan kan NMBUs forskning og utdanning bidra til fremtidens grønne løsninger?
Solveig Fossum-Raunehaug, fungerende leder av Forsknings- og innovasjonsavdelingen, NMBU

10.30-10.35: Globale utfordringer, norske muligheter,
Hanne-Mette Dyrlie Kristensen, daglig leder, The Life Science Cluster

10.35-10.45: Nitrogen – for ren luft og mat på bordet,
Sigurd Jørgensen, direktør for samfunnskontakt, Yara

10.45-10.55: Brunt gull – riktig bakterie gjør gjødsel om til klimamedisin,
Lars Bakken, professor, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU

10.55-11.05: Å fly eller ikke fly?
Erik Gomez-Baggethun, professor, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU

11.05-11.15: Regnskogen AS – er et karbonmarked løsningen?
Arild Angelsen, professor, Handelshøyskolen, NMBU

11.15-12.00: Lunsj og mingling

Vann: Våtere og villere - fra miljø til avløp

12.00-12.05: Villere og våtere utfordringer med vann, miljø og avløp,
Jorun Pedersen, administrerende direktør, Ard Innovation

12.05-12.20: Vann- og avløpsinfrastruktur i Norge: Fra etterslep til fremtidsrettet suksess, Sjur Tveite, daglig leder, Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

12.20-12.35: Clean water through Innovation: data science meets process engineering, Zakhar Maletskyi, førsteamanuensis, Fakultet for realfag og teknologi, NMBU

12.35-12.50: Enkel, rask og presis miljøovervåking for akvakulturindustrien,
Knut Rudi, professor, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU

12.50-13.05: Pause og mingling

Jord: Senk blikket – på høy tid å sette jordsmonn på dagsordenen

13.05-13.10: Start-ups og forskningsmiljøet på Ås hvordan kan samarbeid bidra til en renere og bedre verden? Bjarne Tvete, daglig leder, Aggrator

13.10-13.25: Hvorfor er vi stadig mer opptatt av jordhelse?
Fredrik Bøe, forsker, NIBIO
   
13.25-13.35: Optimalisert bruk av landbruksredskaper bra for jorda, avlingen og bonden, Ole Kind, daglig leder, SoilMate

13.35-13.45: Single-drop teknologi frisk avling med 95 % mindre ugressmidler, Anders Brevik, daglig leder, Kilter

13.45-13.55: Snille jordbakterier – god plantehelse og miljøvennlig soppbekjempelse, Tage Thorstensen, daglig leder, AgriBiotix

13.55-14.10: Pause og mingling

Håp: Studentene som gir oss fremtidens løsninger

14.10-14.25: 6300 problemløsere gir håp for planetens tålegrenser
Eva Helene Nagelhus, leder StartUpSmia

14.25-14.35: Smart Farming: Hvordan skaper studenter fremtidens landbruksteknologi? Studenter, NMBU

14.35-14.45: Fra Ås til USA: Business av brannfarlige batterier,
Ida Marie Pedersen og Synne Sauar, gründere, Li-Tech

14.45-14.55: Systeminnovasjon: Studentene som endrer matsystemet!
Studenter, NMBU

Avslutning

15.00-15.10: Avslutning med Ola Nordal, ordfører i Ås kommune

For spesielt inviterte fortsetter dagen med åpningen av Innovasjonssenteret i Ås sentrum.

Logo NMBU, Aggrator, Ard og Viken fylkeskommune og TLSC
Foto: NMBU / Aggrator / Ard InnovationTLSC / Viken fylkeskommune

Publisert - Oppdatert

Del på