Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader

Av Kristine Welde Tranås

Hoggorm
HoggormFoto: Shutterstock

En ny studie viser viktigheten av å oppsøke veterinær hvis man mistenker hoggormbitt. Nyreskader og faren for at hundene utvikler en unormal hjerterytme, gjør at de bør få væskebehandling og holdes under observasjon i 36-48 timer.

– Hvert år ser veterinærer mange hunder som er bitt av hoggorm. Vi kan se at de får en hevelse og at de har vondt, men vi har visst nokså lite om hva som skjer inni kroppen deres, sier veterinær og stipendiat Hannah Harjen ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Hun har skrevet en doktorgradsavhandling om effektene hoggormbitt har på hunder.

– Med dette prosjektet har jeg ønsket å skaffe en oversikt over hva som skjer med hundene når de får i seg hoggormgift, slik at vi kan bli sikrere på hva som er riktig behandling, sier hun.

Hjerteskader og unormal hjerterytme
60 hunder deltok i studien, og Harjen og kollegene har sett på hjerteeffekter, nyreskader og blodlevring.

– Vi har sett helt tydelig at hoggormbitt påvirker hundens hjerte. Vi har gjort spesielle blodmålinger som viser oss at mange av hundene får en hjerteskade, som igjen gir mange en unormal hjerterytme, sier hun.

Unormal hjerterytme er kjent fra før. Når en hund kommer inn til en dyreklinikk med hoggormbitt, måler man hjerterytmen med EKG, og da har man ofte sett dette.

– Men vi har ikke visst hvor lenge det varer og hvor ille det er for enkelte, sier Harjen.

Hannah Harjen har skrevet en doktorgradsavhandling om effektene hoggormbitt har på hunder.
Hannah Harjen har skrevet en doktorgradsavhandling om effektene hoggormbitt har på hunder. Foto: Yngve Vogt

Bør sjekke hjerterytmen flere ganger

Det er tidligere gjort noe forskning på hjerterytmen. Da har man sjekket den i løpet av ett døgn. I dette prosjektet har hundene hatt på seg EKG i 48 timer.

– Vi så at flere av hundene hadde unormal hjerterytme også etter 48 timer. I klinikk bruker man gjerne bare EKG i noen minutter når hundene først kommer inn. Da går man glipp av mye verdifull informasjon, sier Harjen.

Hun forklarer at det ikke er alltid man må behandle unormal hjerterytme, men at det kan være nødvendig ved alvorlige tilfeller.

– Noen av hundene fikk en såpass skummel hjerterytme at vi møtte følge nøye med på dem i tilfelle det skulle bli nødvendig med behandling. Det viser at det er viktig at hunder med hoggormbitt holdes under overvåkning, og at det er viktig å sjekke hjerterytmen flere ganger i løpet av de 36-48 timene hunden er på klinikken, sier Harjen.

Kan ikke si hvilke hunder som blir alvorlig rammet

Harjen forteller at det ikke er mulig å si på forhånd hvilke hunder som vil utvikle en alvorlig unormal hjerterytme.

– Våre studier tyder ikke på at risikoen er større for de hundene som er sykest i starten. Vi fant ikke noe samsvar mellom hvor alvorlig tilstanden til hundene var da de først kom inn og hvordan hjerterytmen utviklet seg.

Harjen sier imidlertid at på sikt kan kanskje blodmålingene som markerer hjerteskade, hjelpe veterinærene.

– Kanskje kan disse blodmålingene gi oss en indikasjon på hvilke hunder som bør føles opp hyppigere med EKG, men det vet vi ikke ennå.

Liva er en Kleiner Münsterländer, en tysk jakthund. Hun ble bitt i snuten da hun kom for nær en huggorm hjemme i hagen i Sørkedalen.
Liva er en Kleiner Münsterländer, en tysk jakthund. Hun ble bitt i snuten da hun kom for nær en huggorm hjemme i hagen i Sørkedalen. Foto: Camilla Wiik

Bra etter 14 dager

Funnene bygger oppunder den behandlingen veterinærer allerede gir hunder med hoggormbitt.

– Det er mange eiere som lurer på hvorfor hunden må være innlagt på klinikken i 36-48 timer dersom det ser ut som det går bra med den. Nå vet vi at hundene kan utvikle en unormal hjerterytme selv om de ikke har det når de først kommer inn, sier Harjen.

Da hundene i forskningsprosjektet kom tilbake på kontroll etter 14 dager, var hjerterytmen normal.

– Vi vet jo ikke hva som skjer med hundene fra de reiser fra klinikken og de kommer tilbake etter 14 dager, men det vi nå vet om hjerteskader, gjør at det er naturlig å fortsette å anbefale at hunden skal holdes i ro fram til den kommer på kontroll etter 14 dager. 

Viktig med væskebehandling

For å undersøke eventuelle nyreskader, undersøkte forskerne proteiner i urinen.

– Vi så at de var tegn på milde nyreskader, men også dette var normalt igjen etter 14 dager. Siden væske støtter nyrefunksjonen, ble alle hundene i prosjektet satt på væskebehandling. Likevel hadde de nyreskader. Vi vet ikke hva som skjer med hunder som ikke får væskebehandling, men når vi fortsatt finner skader hos hunder som får det, fremstår det som fornuftig å fortsette med den behandlingen, sier Harjen.

Hun forklarer at denne undersøkelsen av proteiner i urinen kan være nyttig ikke bare når det gjelder huggormbitt, men også for utredning og behandling av nyreskader generelt.

Risiko for blodpropp

I tillegg så forskerne at hoggormgiften førte til økt koagulering av blodet, eller forøket blodlevring.

– Det hadde de allerede noen timer etter bittet og opp til 14 dager senere, sier Harjen.

Økt blodlevring er en risiko for blodpropp, men i denne studien har man ikke undersøkt om hundene hadde blodpropper.

– Vi vet dermed ikke helt sikkert hva denne forøkte blodlevringen har å si for hundene, men risikoen er jo der. Og man har tidligere funnet blodpropper hos hunder som har blitt bitt. Derfor bør veterinærer og dyrepleiere være obs og følge med på sykdomstegn som kan indikere blodpropp, mener hun.

Kanskje kan graden av blodlevring brukes som en test på om hunden har blitt bitt.

– Det er stor forskjell på friske hunder og hunder som har blitt, så hvis man er i tvil, kan det være en mulighet å sjekke om hunden har forøket blodlevring. Vi ser også at hunder som har fått motgift er mer normale med tanke på blodlevring, så kanskje hjelper motgiften på akkurat det, men det må vi se nærmere på, sier Harjen.

Kunnskap for best mulig behandling

Doktorgradsprosjektet har gitt ny kunnskap om hva som skjer i kroppen til hundene etter et hoggormbitt, og Harjen håper veterinærer kan bruke kunnskapen til å gi best mulig behandling og at eiere får en større forståelse for hvorfor behandlingen er som den er.

– Funnene våre bekrefter viktigheten av å dra til veterinær hvis man mistenker hoggormbitt, og de viser at den behandlingen som hundene får i dag, er fornuftig. Vi anbefaler væskebehandling i minst 36-timer, og vi anbefaler at hunden er innlagt i 36-48 timer, med flere kontroller av hjertet. Og siden vi ikke vet nok om hva som skjer etter de 48 timene og til hundene kommer tilbake på kontroll, er det fornuftig å fortsatt anbefale at hundene holdes i ro i 14 dager etter de er bitt. Etter 14 dager ser vi at hundene er friske igjen og kan gå tilbake til normal aktivitet, sier hun.

Hannah Harjen forsvarer sin avhandling "Clinical and clinicopathological characteristics in canine Vipera berus envenomation" mandag 1. november 2021.

Publisert - Oppdatert

Del på