Bærekraftshjul med FNs bærekraftsmål i sirkel rundt jordkloden
FNs bærekraftsmål i sirkel rundt jordkloden, lagt over et teppe med skog. Foto: Shutterstock / MintBlac

NMBUs bærekraftshub er en møteplass på tvers for fakulteter og fagområder. Velkommen inn!

Om Bærekraftshuben

I huben møtes både studenter og ansatte for å diskutere og samarbeide om ulike bærekraftsinitiativer. Hos oss er alle velkomne, huben er et samlingspunkt for alle som er engasjert i bærekraft.

Huben har et stort felles møterom, gjesteplasser for studenter og besøkende forskere, og noen faste plasser og kontorer for ansatte som jobber med bærekraft på NMBU.

Aktiviteter i huben

  • Uformelle vaffellunsjer hver mandag, kl. 11.30 - 12.30.
  • Jevnlige Torsdagslunsjer der vi løfter frem ulike temaer om bærekraft.
  • Andre seminarer og verksteder etter forespørsel og behov.

Studenter og ansatte er hjertelig velkommen til å benytte huben som samlingsplass for bærekraftsrelaterte aktiviteter. Ta gjerne kontakt.

    Aktuelt: