Sau som rekker tunge
Sau som rekker tungeFoto: Shutterstock

På NMBU Sandnes får alle veterinærstudentene kurs i lamming og obduksjon. 

Om Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse

Seksjonen har stor kompetanse på sykdommer hos småfe og gris, og har forskere som er europeiske spesialister innen henholdsvis småfe (ECSRHM) og gris (ECPHM). Videre er seksjonen en godkjent praksisplass for europeiske spesialist-kandidater innen småfe.

Seksjonen har egen forsøksflokk på 180 vinterfora sauer, isolat for smitteforsøk, laboratorium for forsøksmus og klinisk patologisk laboratorium med utstyr for blant annet klinisk kjemi, patologi, parasittologi, immunologi og molekylærbiologi.

Forskere ved seksjonen har i de siste 20 årene jobbet spesielt med mage-tarm parasitter på småfe, flåttbårne infeksjoner, samt prion-sykdommer. I de siste årene har det også blitt jobbet mye med sykdommer hos gris.

 • • Blood parasites Eperythrozoon, Ehrlichia, Anaplasma

  • Gastro-intestinal parasites

  • Mineral metabolism – blood parameters related to pasture and feeding

  • Abortion – toxsoplasmosis

  • Listeriosis 

  • Other CNS diseases

  • Cobalt / vitamine B12 deficiency

  • Fotosensibility (alveld)

  • Scrapie – prionsykdommer 

 • Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse mottar blodprøver og organprøver fra småfe til undersøkelse.

 • Formålet med undervisningen på Høyland er knyttet til kunnskap om småfesykdommer, samt om besetningsmedisin, rådgiving og tilsyn hos produksjonsdyr.

  Seksjonen har undervisning av veterinærstudenter i småfesykdommer, samt fordypningskurs i småfepraksis og sykdommer rundt lamming. I tillegg holder vi fordypningskurs i besetningsrådgivning og tilsyn som dekker alle dyrearter.

  I tillegg oppstalles det gris på SEARCH i forbindelse med kurs og forskningsaktivitet.

  Vi underviser i

  • Klinikk
  • Klinisk patologi
  • Kirurgi
  • Obduksjon
  • Rapportering (til dyreeier)
  • Besetningsmedisin, rådgivning (småfe, gris, kjøttfe, fjørfe)  og tilsyn (Mattilsynet)

  Kurs:

  • 6. semester: Småfesykdommer og besetningsmedisin - (1 uke x 2) – hele kullet
  • 9. semester: Praktisk kjøttkontroll  - 1 uke (5-7 studenter) – hele kullet
  • 10. semester: 10. semester: Småfepraksis og sykdommer rundt lamming - (2 uker x 2) – Differensieringsstudenter  
  • 11. semester: Besetningsrådgivning og tilsyn - (1 uke + 2 uker) – Differensieringsstudenter

  I tillegg har vi SEVU-kurs på småfe og gris.

 • Vi har 16 faste stillinger.

  • Fem forskere (en professor, fire førsteamanuenser)
  • Tre avdelignsingeniører som jobber på laboratoriene
  • Fire avdelingsingeniører som jobber med gårdsbruk
  • En kontormedarbeider
  • To renholdsarbeidere, begge i 50 % stillinger
  • En driftsleder
 • Den eldste bygningen, våningshuset på den gamle prestegården er fra ca. 1850, mens den nyeste bygningen (SEARCH) ble innviet i 2018. Seksjonen på Høyland disponerer en leilighet, to hybelleiligheter og samt tre store leiligheter med til sammen 45 sengeplasser.  

  Gårdsbruket er på rundt 650 dekar, hvorav 130 dekar er dyrket mark.

  The garden at Høyland in Sandnes
  Hagen på Høyland i Sandnes Foto: NMBU
 • 1942: Statens veterinære forsøksgård for småfe («Forsøksgarden») ble etablert på Rennesøy i Rogaland

  1964: Forsøksgarden ble flyttet til Sandnes (Høyland prestegard)

  1991: Forsøksgarden ble en del av NVH (Institutt for småfeforskning)

  2003: Seksjon under Institutt for produksjonsdyrmedisin

  2014: Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse ved NMBU

  2018: SEARCH offisielt åpnet

Nyheter fra seksjonen

Alle nyheter fra NMBU Sandnes