Hovedmålet til MiDiv-laboratoriet er å forstå biologiske prosesser hos mikroorganismer i deres naturlige miljøer.

Om MiDiv Lab

  • Vi har spesielt fokus på mikroorganismer som lever i tarmen og på havbunnen. Tarmen er det stedet på jorden med høyest tetthet av mikroorganismer, og er avgjørende for helse og trivsel. Havbunnen dekker over 70 % av jordens overflate, og vi vet mindre om den enn vi vet om månens overflate. Mikroorganismene på havbunnen er avgjørende for marint liv, både gjennom produksjon av vitaminer og resirkulering av næringsstoffer.

    Vår strategi går ut på å utvikle omfattende databaser som inneholder detaljert informasjon om både taksonomisk og funksjonelt mangfold i de miljøene vi undersøker, inkludert tarmen og marine sedimenter. Disse databasene vil være uvurderlige ressurser som bidrar til å oppnå grundigere kunnskap om funksjonalitet og identifisere nøkkelorganismer og prosesser som er knyttet til økosystemfunksjoner.

    Vi har også en satsing på å etablere og implementere nye teknologier for stor skala screeninger, inkludert DNA-analyse og online målinger. Som en del av denne satsningen, jobber vi også med å drive innovasjon og utvikle nye teknologier som kan bidra til oppstart av nye selskaper eller bidra til eksisterende industri.

    Les mer om miljøovervåkningssystemet InSacco