Vi forsker på antimikrobielle peptider (bakteriociner) som kan brukes til å bekjempe ulike antibiotikaresistente, sykdomsfremkallende bakterier som stafylokokker, enterokokker, listeria og streptokokker.

 • Bakteriosiner, antibiotikaresistens og genteknologi

  Vi forsker på antimikrobielle peptider, også kjent som bakteriosiner. Bakteriosiner finnes i mange ulike varianter i naturen; med ulik struktur og funksjon. Overalt hvor vi finner bakterier, finner vi også bakteriosiner. Vi arbeider med både grunnleggende og anvendt forskning på disse molekylene.

  De grunnleggende perspektivene inkluderer hvordan bakteriosiner blir laget, hvilke gener som står for biosyntesen, hvordan genene blir regulert, hvordan de gjenkjenner og dreper målceller, og relasjon mellom struktur og funksjon i et bakteriosin. Vi er også interessert i å forstå hvilken rolle bakteriosiner spiller i økologisk sammenheng.

  Slike studier er avgjørende som grunnlag for å videreutvikle bakteriociner til trygge og effektive anvendelser. Vår anvendte forskning fokuserer spesielt på å utvikle bakteriosiner til utvikling av naturlige konserveringsmidler og for å bekjempe antibiotikaresistente patogener og biofilmdannelse.


  Masterstudenter:

  • Maren Sofie Foss Gulliksen
  • Anne-Line Bakke


Prosjekter