Faggruppen Kjemi

Faggruppen Kjemi har en sterk posisjon i organisk analyse og massespektrometri, organisk syntese samt naturproduktkjemi og biologiske interaksjoner.

Om faggruppen

Faggruppen består av ansatte ved NMBUs fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Gruppeleder er professor Morten Sørlie. I tillegg til forskning så underviser gruppens medlemmer på bachelor-, master- og phd-nivå, samt veileder masterstudenter og stipendiater.Nyheter

Tre studenter spiller dataspill i kjemi ved NMBU

Professor har laget dataspill for å hjelpe kjemistudentene

Et nytt dataspill skal gjøre det lettere for studenter å lære kjemi. Ved å ta kunnskap fra laboratoriet inn i spillverdenen, blir kjemifaget lettere tilgjengelig for studentene, håper professoren bak nyvinningen.