Faggruppe ernæring og fysiologi for enmagede dyr

Vi er et ledende fagmiljø innen fordøyelsesfysiologi og fôringredienser. Vi frembringer ny kunnskap om hvordan dietter skal optimaliseres for å sikre en bærekraftig bruk av fôrressurser til fjørfe, gris, fisk, hund og katt.

Om faggruppen

Vi bidrar med kunnskap gjennom forbedring av eksisterende fôringredienser og utvikling av nye, bærekraftige fôringredienser med betydning den for sirkulære bioøkonomien. Forskningen foregår ofte i samarbeid med aktører i primærnæringen. En del av gruppen består av medlemmer i «Food of Norway» som er et senter for forskningsdrevet innovasjon med bred satsing på utvikling av framtidas fôringredienser til både husdyr og fisk. Gjær, filamentøs fungus, insekter, mikroalger, tare, og animalske biprodukter er eksempler på dette.

Forskningen har høy internasjonal standard og gjennomføres i samarbeid med andre fagmiljøer, både ved NMBU og med andre forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Forsøkene gjennomføres for det meste ved NMBU-fasiliteter som Senter for Fôrteknologi, Senter for fiskeforsøk, Stoffskifteavdelingen og Senter for husdyrforsøk. Kontrollerte dyreforsøk brukes for å kartlegge fordøyelighet av næringsstoffer, produksjonsmessige responser som tilvekst og fôrutnyttelse, effekter på helse, samt produktkvalitet.

Aktuelt

Forskningsprosjekt

Både prosjekt vi leder og de vi er med i