Faggruppe drøvtyggerernæring og fysiologi

Faggruppen er ledende i Norge innen forskning og utdanning på ernæring, fysiologi og management hos drøvtyggere og hest.

Om faggruppen

Våre sentrale forskningsområder er fôrevaluering og -optimalisering, fôrteknologi, utvikling og utnyttelse av nye fôrråvarer, bærekraftig utnyttelse av nasjonale fôrressurser, reduksjon av klimagassutslipp, mikrobiota, produktkvalitet, samt innendørs management og beitesystemer.

Faggruppe drøvtyggerernæring og fysiologi
Faggruppe drøvtyggerernæring og fysiologi Foto: Ukjent

Vi tilbyr forskningsbasert undervisning innen ernæring av drøvtyggere og hest, fysiologi, fôrproduksjon, beiteøkologi og beitebruk, mjølk- og kjøttproduksjon, produksjonssykdommer og reindrift.

Faggruppen har tilgang til og bruker topp moderne forskningsinfrastruktur for å utføre fremtidsrettet forskning og undervisning. Den viktigste forskningsinfrastrukturen for gruppen er Stoffskifteavdelingen hvor vi utfører grunnleggende in vivo-, in vitro- og in saccoforsøk. Senter for husdyrforsøk og Senter for fôrteknologi leverer infrastruktur for henholdsvis produksjonsforsøk med drøvtyggere og for produksjon av spesifikke kraftfôrtyper til forsøk. Kjemiske analyser utføres ved LabTek

Aktuelt

Forskningsprosjekt

Både prosjekt vi leder og de vi er med i