Sustainable schools
Sustainable schoolsFoto: Shutterstock

Forskningsgruppen Bærekraftige skolebygg forsker på bærekraftige skolebygg og i særdeleshet på bruk av massivtre som konstruksjonsmateriale.

Om forskningsgruppen

  • I Europa står byggesektoren for 40 % av det totale energiforbruket og 36 % av alle drivhusgassutslipp. Da byggesektoren er en betydelig bidragsyter til utslipp av drivhusgasser er det stort fokus på å få ned utslippene. Nye skolebygg utgjør en stor andel av nye offentlige bygg og har blitt senter for et paragdimeskifte innen design av nye bygg.

    Forskningsgruppen Bærekraftige skolebygg vil fokusere på tilpasningsdyktighet, bærekraftighet, strukturelle egenskaper samt prosjektledelse innen skolebygg basert på massivtre.