Faggruppe avl, genetikk og matproduksjonssystemer

Faggruppen har bred kompetanse innen avl og genetikk innen alle husdyrslag inkludert akvakultur. Vi har også kompetanse innen bærekraftige matproduksjonssystemer.

Om faggruppen

Vi har eksperter på genomisk seleksjon, genetiske analyser, modeller og metoder for beregning av avlsverdier, avlsplanlegging, genetiske ressurser og biologiske aspekter av husdyravlen.

Gruppa er internasjonal anerkjent som ledende innen utvikling og bruk av genomisk seleksjon i anvendt husdyravl. Det forskes på hvordan vi best kan utnytte store og økende mengder med genotype­informasjon og nye fenotypedata i avlsarbeidet.

Nye fenotyper og nye egenskaper er sentrale forskningsområder, hvor målet er å bidra til å møte noen av framtidas utfordringer gjennom for eksempel avl for bedre fôrutnyttelse og reduserte klimagassutslipp

Vi har også ekspertise innen bærekraftige matproduksjonssystemer. Hvordan komplekse matsystemer er sammensatt og hvordan de påvirker ulike aspekter av bærekraft.

Medlemmene i faggruppen
Medlemmene i faggruppen Foto: Janne Karin Brodin

Aktuelt

Forskningsprosjekt

Både prosjekt vi leder og de vi er med i