Fusarium resistens og mykotoksiner i havre

Av Even Bratberg

Kornåker
Store arealer skal for Fusariumforsøket. Bildet er fra Vollebekk i 2023. Foto: Espen Sannes Sørensen

Målet med doktorgraden til Espen Sannes Sørensen var å utvikle modeller for å kunne forutsi hvor resistente nye foredlingslinjer er for soppsykdommen Fusarium.

Soppsykdommen Fusarium er i dag en av de alvorligste sykdommene på korn, en skadegjører som har økt mye de siste årene. Den produserer en rekke giftige mykotoksiner som reduserer avlingen og kan være helsefarlig for mennesker og dyr.

Det er på gang mange tiltak for å bekjempe soppen, og en av de viktigste er resistensforedling. Doktorgraden (PhD) til Espen Sannes Sørensen handler nettopp om det. Den har tittelen «Havreforedling i den genomiske tidsalder – resistens mot Fusarium» og skal forsvares på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) den 1.mars 2024.

Modeller for resistens

Sørensen utviklet modellene for Fusarium resistens ved å samle inn genetiske og fenotypiske data til en stor referansepopulasjon på omtrent 600 linjer, som ble brukt til å utvikle en statistisk modell. Resultatet var en referansepopulasjon med høy grad av genetisk og fenotypisk diversitet, som ble sådd ut i smitteforsøk på to steder i tre påfølgende år. Fra denne populasjonen analyserte doktoranden nivået på de giftstoffer Fusarium soppen produserte, samt spireprosenten til kornet som var angrepet. Denne informasjonen ble da brukt til å identifisere områder på genomet assosiert med Fusarium resistens. Disse områdene ble videre brukt til å forbedre prediksjonsmodellen. 

Portrettbilde av Espen Sannes Sørensen
Doktorgraden til Espen Sannes Sørensen vil bety mye for resistensforedlingen av havre fremover. Foto: Kristian Karset Broen

Treffsikkerhet

Generelt ble det oppnådd høy treffsikkerhet med modellene, og noe forbedring ved å inkludere de assosierte områdene. Dette arbeidet vil øke kunnskapen om havre genomet og hjelpe til å identifisere gener for Fusarium resistens. Videre vil dette arbeidet gjøre det mulig å selektere for Fusarium resistens på et veldig tidlig stadium av foredlingen og spare foredlingselskapene mye ressurser i testing av materiale. Espen Sannes Sørensen har i sitt doktorgradsarbeid utviklet statistiske modeller som med høy treffsikkerhet klarer å forutsi Fusarium resistensen til nytt foredlingsmaterialet. Dette er grunnforskning som samtidig kan tas raskt i bruk i praktisk foredlingsarbeid.

Espen Sannes Sørensen (32) er fra Trondheim. Han har master i plantevitenskap fra NMBU fra 2016. Doktorgraden tas ved Institutt for plantevitenskap med økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd og Graminor AS. Han er i dag ansatt ved Graminor. Hovedveileder har vært prof. Morten Lillemo

(NMBU) og dr. Muath Alsheikh (Graminor), med dr. Anna Kristina Sonesson (Nofima), dr. Constantin Jansen (Graminor) og dr. Susanne Windju (Graminor) som med-veiledere.

Publisert - Oppdatert

Del på