Friland

Polytunneler og Vollebekk forsøksgård i bakgrunnen
Sommerbilde. Vollebekk forsøksgård i bakgrunnen Foto: Jan Roger Torp Sørby

SKP tilbyr leie av jordbruksarealer, feltforsøkstjenester, maskiner, redskap og utstyr til forskning og undervisning. Alle kunder er velkomne til å leie. SKP avdeling friland forvalter i dag ca. 400daa med konvensjonelt areal og ca. 43daa med økologisk areal. Årlig etableres ca. 15 000 forsøksruter, for 50 til 60 forskningsprosjekter innen plantevitenskap, jordvitenskap, klima, miljø og landbruksteknologi. I hovedsak er virksomheten lokalisert på SKP-Vollebekk forsøksgård og Kjerringjordet, men SKP bidrar også vesentlige til NMBUs frukthager og andre områder.

Vannkanon
Vanning fra eget vanningsanlegg Foto: Jens Andreas Randem

SKP drifter og vedlikeholder NMBUs vanningsanlegg, med pumpestasjon ved Årungen og ca.9km med rørgater. Alle arealer som leies ut har tilgang på vann fra nærliggende hydranter.

SKP friland har ekspertise innen:

  • Drift av feltforskning
  • Agronomi
  • Maskiner og redskap
  • Presisjonslandbruk
Til SKPs hovedside