To hender holder en jordklode mellom seg mot en grønn bakgrunn

Forskningssamarbeid

NMBU skal aktivt samhandle med næringsliv, offentlig sektor og arbeidslivet generelt, nasjonalt og internasjonalt.

Samhandlingen skal følge NMBUs visjon og verdier og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping med kunnskap, kompetanse og innovative løsninger for både NMBU, offentlig sektor og næringslivet.

NMBUs samarbeid med næringsliv og offentlig sektor er avgjørende for at universitetets samfunns- og effektmål nås, og både ansatte og studenter skal bidra.

NMBUs "Policy for samarbeid med næringsliv og offentlig sektor 2021-2024" er blant annet et viktig tiltak i målet om styrket arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

Kontakt:

Lurer du på om NMBU har en overordnet samarbeidsavtale med en institusjon, organisasjon eller bedrift? Ta kontakt med Forskningsavdelingens Kari Moxnes. Konkrete prosjektsamarbeidsavtaler inngås mellom det/de involverte fakultetet/-ene ved NMBU og tilsvarende enhet/-er hos samarbeidsparten. Kostnadsdekning og finansiering avtales i hvert enkelt tilfelle.

Kari Elise Moxnes

Eksternt samarbeid