Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner (Open Access) oppnås gjennom Gull Open Access, Grønn Open Access, Hybridpublisering eller via nye avtaler med forlagene Elsevier og Wiley. Her finner du også informasjon om godkjente Open Access-tidsskrift/publiseringskanaler, nasjonal Open Access politikk og EUs politikk.

 

 

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Policy og retningslinjer

NMBU har en egen policy for Open Access til publikasjoner - Prinsipper og forvaltning av Open Access ved NMBU (vedtatt mai 2014)

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang (vedtatt aug 2017)

  1. Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelige. Forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i åpne tidsskrifter og velge åpent der det er faglig forsvarlig. Kun i unntakstilfeller kan artikler basert på offentlig finansiering publiseres i tidsskrifter som ikke kan gjøres tilgjengelig i vitenarkiv.
  2. Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet.
  3. Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag, skal sørge for at avtalene fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader.
  4. Institusjoner som finansierer forskningsprosjekter, skal bidra til å dekke kostnader til åpen publisering. 

Det er nå flere muligheter for åpen publisering (Open Access)

1. "Gull" Open Access - publisering i Open Access-tidsskrifter:

Forfatteren av et vitenskapelig arbeide bestemmer selv om han/ hun vil publisere sitt arbeide i et Open Access tidsskrift. Dette koster mellom 10-20 000 NOK (publiseringsavgift) og gir fri bruksrett for alle til publikasjon. Utgiftene til publisering i Open Access-tidsskrifter kan ved søknad dekkes gjennom NMBUs publiseringsfond. Forskere kan søke for å finne åpne tilgjengelige tidsskrifter i Directory of Open Access Journals (DOAJ) og i NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler. I denne oversikten finnes informasjon om hvordan du unngår å publisere og formidle din forskning i useriøse tidsskrift, såkalte "røvertidsskrift" og på useriøse vitenskapelige konferanser.

"Gull" OA artikler publiseres i tidsskrifter hvor alle artiklene er åpne, det vil si forlagets pdf (publiserte versjon) egenarkiveres.

eller

2. Publisere åpent i tidsskrifter utgitt av forlagene Wiley og Elsevier som er fremforhandet ved egne avtaler. 

Vær obs på tidsskrifter som er ekskludert fra avtalene og at korresponderende forfatter må være ansatt, eller student ved NMBU. 

Artikler som er publisert åpent av Wiley og Elsevier med en CC-lisens kan deles fritt. Forlagets pdf kan egenarkiveres i Cristin og tilgjengeliggjøres åpent på internett via Brage NMBU.

3. "Grønn" Open Access - arkivering i åpnet institusjonelt vitenarkiv:

"Grønn" Open Access (Green Open Access) betyr at vitenskapelige arbeider publiseres i abonnements-tidsskrift for deretter å gjøres tilgjengelig på internett gjennom opplasting og arkivering i et åpnet vitenarkiv.  NMBU Brage  er NMBUs åpne institusjonelle vitenarkiv.

"Grønn" OA er siste aksepterte manusversjon etter fagfellevurdering (post-print), men uten tidsskriftets logo og layout.

eller

4. Hybridpublisering: 

Et vitenskapelig arbeide publiseres i et abonnements-tidsskrift. Forfatteren kan deretter "frikjøpe" det vitenskapelige arbeidet gjennom en publiseringsavgift. Utgiftene til hybridpublisering dekkes IKKE gjennom NMBUs publiseringsfond

Hva krever forskningsfinansiørene?

  • Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet. Forskningsrådet oppfordrer forskere om å velge tidsskrift med åpen tilgang (Gull Open Access).
  • EU-kommisjonen og de nasjonale forskningsrådene i en rekke land, krever at resultater fra forskningen de finansierer skal gjøres åpent tilgjengelig. 

Open Access i EU:

OpenAIRE er et nettverk av ulike aktører som støtter Open Access politikk. OpenAIRE støttes gjennom FP7 og tar sikte på å være akademisk kommunikasjonsknutepunkt og tilby tjenester til europeiske organer. Se mer informasjon om journaler som støttes av FP7 post-grant open access pilot.

H2020 program: Retningslinjer til regler for Open Access til vitenskapelige publikasjoner og forskningsdata i Horizon 20220.

 

Published 21. mars 2014 - 10:31 - Updated 11. september 2019 - 14:47