Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Av Linn Benjaminsen Hølvold

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner (Open Access) oppnås gjennom "Gull" Open Access, "Grønn" Open Access eller via "les og publiser" avtalene med forlagene Elsevier, Wiley, Taylor&Francis, SpringerNature, Sage, American Chemical Society (ACS) og Oxford Univ. Press. På denne siden finner du videre informasjon om Open Access politikk ved NMBU, nasjonalt og internasjoanlt/ EU. 

[TOC]

Policy og retningslinjer

Prinsipper og forvaltning av åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner ved NMBU (revisjon vedtatt av rektor 25, september 2019)

 1. NMBU følger gjeldende nasjonal politikk og retningslinjer for åpen tilgang. Publisering og åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoneer følger  Kunnskapsdepartementets krav, og de krav som følger av Plan S.
 2. Forskerne er selv ansvarlig for:
       * Å sette seg inn i gjeldende avtaler for åpen publisering.
       * Å egenarkivere vitenskapelige artikler i Cristin i tråd med tidsskriftets/forlagets gjeldende retningslinjer for egenarkivering.
 3. Brage NMBU er universitetets åpne vitenarkiv og omfatter alle fagområder ved universitetet. Masteroppgaver og doktoravhandlinger skal deponeres i Brage av forfatteren. For doktoravhandlinger må post-print versjonene av en akseptert artikkel inkluderes dersom artikkelen er publisert i et abonnementstidsskrift. For artikler i abonnementstidsskrifter utgitt av Elsevier og Wiley, som er i tråd med Unit avtalen som NMBU er med på, kan forlagets pdf egenarkiveres/lastes opp. 
 4. Universitetsbiblioteket bistår fakultetene, studentene og de ansatt med informasjon om åpen publisering, copyright, lisensiering og publikasjonsavgifter i form av kurs, opplæring og veiledning.

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang (vedtatt aug 2017)

Det er nå flere muligheter for åpen publisering (Open Access)

1. Gull Open Access - publisering i Open Access tidsskrifter

Forfatteren av et vitenskapelig arbeide bestemmer selv om han/ hun vil publisere sitt arbeide i et Open Access tidsskrift. Dette koster mellom 10-30 000 NOK (APC avgift) og gir fri bruksrett for alle til publikasjonen. Forskere kan finne åpne tilgjengelige tidsskrifter i Directory of Open Access Journals (DOAJ) og i NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Det er viktig å sjekke tidsskriftene i DOAJ, NSDs register over kvalitetssikrete publieringskanaler eller kontakte Universitetsbiblioteket for å unngå å publisere forskningen din i useriøse tidsskrift, såkalte "røvertidsskrift" og på useriøse vitenskapelige konferanser.

"Gull" OA artikler publiseres i tidsskrifter hvor alle artiklene er åpne og med fullt åpen lisens (CC-BY). For disse artiklene kan forlagets pdf (publiserte versjon) egenarkiveres i Cristin.

2. Publisere åpent i tidsskrifter via "les og publiser" avtalene

Følgende forlag er med i avtalene: Wiley, Elsevier, SpringerNature, Taylor & Francis m.fl.

 • Korresponderende forfatter må være ansatt eller student ved NMBU.
 • Artikler som publiseres åpent i Wiley, Elsevier, Taylor&Francis eller SpringerNature tidsskrifter med en CC-lisens kan deles fritt.
 • Forlagets pdf (forlagets publiserte versjon) kan egenarkiveres i Cristin og bli tilgjengeliggjort i Brage NMBU.
 • NB! ikke alle tidsskriftene utgitt av disse forlagene er med i avtalene. Søk opp tidsskriftet i Kanalregisteret for å se om det dekkes av avtale NMBU tar del i.

3. Grønn Open Access - arkivering i åpnet institusjonelt vitenarkiv

 • Grønn Open Access (OA) betyr at vitenskapelige artikler publiseres i et "lukket" abonnementstidsskrift, eller et gull OA tidsskrift for deretter å gjøres tilgjengelig ved egenarkivering (opplasting) i Cristin for senere tilgjengeliggjøring i NMBU Brage.
 • For artikler publisert i et "lukket" abonnementstidsskrift er det siste aksepterte manusversjon etter fagfellevurdering (post-print) som skal lastes opp og arkiveres. Post-print versjonen skal være identisk med forlagets pdf, men uten tidsskriftets logo og layout.

4. Hybridpublisering

 • En hybrid artikkel er et vitenskapelig arbeid som publiseres i et "lukket" abonnementstidsskrift. Forfatteren kan deretter "frikjøpe" det vitenskapelige arbeidet og gjøre det åpent gjennom en publiseringsavgift (APC).

Sjekk om et tidsskrift er i tråd med Plan S kravene

Hva krever forskningsfinansiørene?

 • Forskningsrådet og EU krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning med deres finansiering.
 • Det oppfordres om å velge tidsskrift med åpen tilgang (Gull Open Access) eller publisere gjennom de nasjonale avtalene.
 • Grønn Open Access er også et godt alternativ.

Open Access i EU

OpenAIRE er et nettverk av ulike aktører som støtter Open Access politikk. OpenAIRE støttes gjennom FP7 og tar sikte på å være akademisk kommunikasjonsknutepunkt og tilby tjenester til europeiske organer. Se mer informasjon om journaler som støttes av FP7 post-grant open access pilot.

H2020 program: Retningslinjer til regler for Open Access til vitenskapelige publikasjoner og forskningsdata i Horizon 2020.

Publisert - Oppdatert

Del på