Essayer i laksemarkeder 

Av Emma Susanna Hidas

Salmon
Foto: Shutterstock

Doktorgradsarbeidet til Mikaella Zitti undersøker sentrale deler av lakseindustrien, inkludert de finansielle effektene av klimaendringer, markedsvolatilitet, prisprognoser og nyheters rolle på markedsprisene. Arbeidet består av fire forskningsartikler som gir praktisk innsikt til ulike interessenter i laksemarkedet, og bidrar til å øke forståelsen av lakseindustrien.

Den første artikkelen understreker betydningen av klimarelaterte finansielle rapporter i lakseindustrien. Den viser en trend med økt åpenhet, oppmuntret av organisasjoner som TCFD og CDP, noe som fører til bedre praksis i håndtering av klimarelaterte risikoer. Denne endringen gagner ikke bare selskapene selv, men også investorer og beslutningstakere, ved å muliggjøre bærekraftig beslutningstaking. 

Den andre studien undersøker forutsigbarheten av laksemarkedets volatilitet ved hjelp av tradisjonelle tidsseriemodeller og en dyp læringsmetode kalt LSTM. Funnene avslører at LSTM presterer bedre, spesielt for langsiktig prognose, noe som gjør det mulig for markedsdeltakerne å ta informerte beslutninger om risikostyring og produksjonsplanlegging. 

I den tredje artikkelen testes effektiviteten av en hybrid VAR-LSTM-modell mot en tradisjonell VAR-modell for å forutsi lakse spotpriser. Studien antyder at den hybride modellen ikke signifikant forbedrer prognoseprisen for laks, noe som tyder på at laksepriser ikke viser ikke-lineære trender. Dette resultatet antyder effektiviteten i laksemarkedet, der ny informasjon om prisendringer raskt blir identifisert og innarbeidet av investorer. 

Den siste studien undersøker hvordan nyheter påvirker aksjekursene til de største lakseselskapene. Denne artikkelen fokuserer på behovet for bransjespesifikke verktøy for sentimentanalyse (“leksikoner”). I tillegg tar den opp konkurransen innen det globale laksemarkedet og diskuterer faktorer som bidrar til markedsvolatilitet, der Covid-19 identifiseres som en betydelig påvirkningsfaktor. 

Doktoravhandlingen bidrar til å forbedre forståelsen av klimarelaterte rapporter, forbedre prediksjonsmodeller for markedsvolatilitet og priser, samt gi innsikt i hvordan nyheter påvirker markedet. Disse funnene kan hjelpe politikere, selskaper og investorer med å ta informerte beslutninger og bidra til bransjens motstandsdyktighet og bærekraft. Videre kan resultatene gi veiledning til markedsdeltakere i håndtering av potensielle fremtidige trender og prisfluktuasjoner, og fremme mer effektive praksis innen lakseoppdrettsindustrien. 

Mikaella Zitti forsvarer sin doktorgradsoppgave "Essays in Salmon Markets" 5. desember 2023.

Publisert - Oppdatert

Del på