28 May- Dag Yngve Dahle (HH)

Norwegian title of thesis:
"Studier av HRM og ansattes ytringsrom gjennom organisasjonsmessig merkevarebygging"

Prescribed subject of the trial lecture:
“Forholdet mellom lojalitet og voice i profesjoner og velferds-stater. I hvilken grad ser man en spenning mellom ulike typer av lojaliteter og hvilken rolle spiller merkevarebygging i organisasjoner i denne sammenheng"

Time and place for the trial lecture and the public defence:
Friday 28 May, 2021

  • 12:15hrs: Trial lecture
  • 13:05hrs: Break
  • 13:20hrs: Public defense

The general audience is invited to participate via Zoom: https://nmbu.zoom.us/j/62185657352

Evaluation committee:
First opponent: Professor Dan Kärreman, Copenhagen Business school, Denmark.
Second opponent: Professor Haldor Byrkjeflot, University of Oslo, Norway.
Committee coordinator: Professor Bernt Aarset, School of Economics and Business, NMBU

Supervisors:
Main supervisor: Professor Arild Wæraas, School of Economics and Business, NMBU
Co-supervisor: Professor Bård Kuvaas, Department of Leadership and Organizational Behaviour, BI
Co-supervisor: Associate Professor Sivert Skålvoll Urstad, Department of Sociology and Social Work, University of Agder

The doctoral thesis is available for public review at the NMBU library.
Thesis number 2021:18, ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1790-8

Published 3. januar 2022 - 9:25 - Updated 3. januar 2022 - 9:25