17 Jan - Knut Fossgard (MINA)

Disputas – Knut Fossgard - MINA

Ph.d.grad – Prøveforelesning og disputas

Knut Fossgard, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). vil forsvare sin ph.d.-avhandling «Å legge til rette for naturbaserte reiselivsopplevelser: en studie av forholdet mellom tilbydere, ressurser og produkter», den 17. januar 2020. Disputasen vil holdes på norsk.

Avhandlingens engelske tittel:

"Facilitating nature-based tourism experiences: A study of the relationships between providers, resources and products"

Oppgitt emne for prøveforelesningen:

"Begrepene «glød» og «dedikasjon» som personlige drivkrefter for utvikling og drift av naturbaserte reiselivsbedrifter: Hva legger vi i disse begrepene, og i hvilken grad kan de sies å være generelle for entreprenørskap i andre deler av reiselivet og i andre bransjer?"

Tid og sted for prøveforelesning og disputas:

Fredag 17. januar 2020, kl. 12.15 Auditoriet SKP (Senter for klimaregulert planteforskning), Kirkeveien 16

Bedømmelseskomite:

Førsteopponent: Professor Reidar J. Mykletun, Universitetet i Stavanger
Andreopponent: Professor Gudrun Helgadottir, Universitetet i Sørøst-Norge
Komiteens administrator: Professor Jan Vidar Haukeland, MINA, NMBU

Veiledere:

Hovedveileder: Professor Peter Fredman, MINA, NMBU
Medveileder: Førsteamanuensis Stian Stensland, MINA, NMBU

Avhandlingen er tilgjengelig for publikum ved NMBUs bibliotek.
Avhandling nr 2020:02 ISSN 1894-6402 ISBN 978-82-575-1668-0

Published 12. januar 2021 - 7:56 - Updated 12. januar 2021 - 7:56