14.-15. Apr - Dr. Philos. Defence Leiv Bjarte Mjøs (ILP)

English title of thesis:
"Cadastral development in Norway"

Tema - selvvalgt - for første prøveforelesning:
Subject - self-chosen - of the first trial lecture:
"Matrikkelkartet som grunnlag for rekonstruksjon av eigedomsgrenser"

Tid og sted for første prøveforelesning:
Time and place for the first trial lecture:
Thursday 14 April 2016 at 14:30 in Sørhellinga, Auditorium SU105, Høgskoleveien 12, Ås

Tema - oppgitt - for andre prøveforelesning:
Subject - prescribed - of second trial lecture:
"Eit teoretisk perspektiv på offentleg registrering av eigedomsgrenser og ei samanlikning av grensetvistar i England/Wales og Norge"

Tid og sted for for andre prøveforelesning og for disputas:
Time and place for the second trial lecture and for the public defence:
Friday 15 April 2016 at 12:15 in Sørhellinga, Auditorium SU105, Høgskoleveien 12, Ås

Prøveforelesninger og disputas vil foregå på norsk.
Both the trial lectures and the public defence will be conducted in Norwegian.

Evaluation committee:
First opponent: Professor emeritus Hans Mattsson, Kungliga Tekniska högskolan, Sverige
Second opponent: Dr. Line Træholt Hvingel, COWI Danmark og Aalborg Universitet, Danmark
Committee coordinator: Professor Erling Berge, ILP, NMBU

The doctoral thesis is available for public review at the NMBU library.
Thesis number 2016:1, ISSN 0809-6392, ISBN 978-82-575-1285-9.

Published 1. April 2016 - 17:03 - Updated 15. April 2016 - 14:50