29 Jan 2015 - PhD Defence Sofie Waage Skjeflo (HH)

Norwegian title of thesis:
Klimaendringer og landbruk i Afrika sør for Sahara: fire tilnærminger til å modellere landbrukshusholdninger

Prescribed subject of the trial lecture:
Climate Change and Development in Africa - The main challenges

Time and place for the trial lecture and the public defence:
Thursday 29 January 2015 at 12:15
Tårnbygningen/Tower Building, NMBU, room T401

Supervisors:
Professor Stein Holden, School of Economics and Business, NMBU (Main supervisor)
Professor Knut Einar Rosendahl, School of Economics and Business, NMBU (Co-supervisor)

Evaluation committee:
Professor Finn Tarp, Department of Economics, University of Copenhagen, Denmark
Senior researcher Dr. Cathrine Hagem, Statistics Norway
Professor Ståle Navrud, School of Economics and Business, NMBU

The doctoral thesis is available for public review at the NMBU library.
Thesis number 2015:7, ISSN: 1894-6402, ISBN: 978-82-575-1264-4

Published 16. januar 2015 - 15:55 - Updated 23. mai 2017 - 19:25