Derfor er lærere i Osloskolen tause

Doktorgradsarbeidet konkluderer med at organisasjoner som ønsker å bygge og opprettholde et godt omdømme ikke stoler på at ansatte kan agere som merkevareambassadører, noe som ikke er i tråd med optimistisk litteratur som forfekter et slikt perspektiv. I stedet innfører organisasjoner restriksjoner på ansattes ytringsrom, og bruker HR-funksjonen for å få det til.

Doktorgraden viser også at organisasjoner som er eksponert for markedsmessig press (her videregående skoler i Oslo) og må forholde seg til fritt skolevalg, kobling mellom ‘resultater’ og bevilgninger og utstrakt bruk av testing, ikke benytter intern merkevarebygging (internal branding) for å få ansatte til å bli merkevareambassadører. Skoleledere foretrekker i stedet å innføre restriksjoner på lærernes ytringer. Konsekvensen av dette er at få lærere (med enkelte profilerte unntak) våger å ytre seg eksternt om forhold i Osloskolen, noe som kan forklare det som relativt sett er offentlig taushet fra lærere i Oslos videregående skoler. En slik taushet kan sies ikke å tjene offentlighetens interesse, ettersom alle forhold i Osloskolen ikke blir debattert og belyst på fritt grunnlag – siden få av lærernes stemmer kommer fram og blir hørt.

Doktorgradsarbeidet viser også en signifikant sammenheng mellom forpliktelsesorientert HRM og tre uttrykk for ansattes støtte av og oppslutning om organisasjonens merkevare og byggingen av merkevaren. Disse sammenhengene blir mediert av organisasjonsforpliktelse, slik at forpliktelsesorientert HRM fører til økt organisasjonsforpliktelse, som i sin tur fører til økt oppslutning om organisasjonens merkevare.

Dag Yngve Dahle forsvarer sin avhandling "Studier av HRM og ansattes ytringsrom gjennom organisasjonsmessig merkevarebygging" fredag 28. mai. 

Published 12. mai 2021 - 15:22 - Updated 12. mai 2021 - 15:36