Slow fashion

  • SLOW FASHION: Bærekraftig mote er på mote.

    SLOW FASHION: Bærekraftig mote er på mote.

    Foto
    Kristian Jacobsen

Viktorija Viciunaites avhandling følger norsk ullindustri i sin reise mot økt bærekraft. Det foregår nå en spennende utvikling av ullmarkedet, med flere aktører som satser på bærekraft. Viktorija har studert forretningsmodeller, markedsføring og læring blant disse aktørene.    

Slow fashion

Viktorija Viciunaite har i sin doktorgradsavhandling utforsket grensesnittet mellom bærekraftige forretningsmodeller og forbrukere, samt gründerlæring og markedsføring i norsk ullindustri.

Økt kunnskap og bedret markedsføring er noen av verktøyene som fremheves i et landskap som i dag er preget av nettopp lav kunnskap, lav regulering og rotete markedsføring. I det forbruk og tekstilbransjen står overfor store utfordringer og omlegginger, kan et fokus på det lokale og såkalt «slow fashion» være en viktig løsning i det grønne skiftet.

Bedrifter i denne bransjen, som i mange andre, må navigere i spørsmål som usikkerhet og ressursbegrensninger. Oppgaven belyser hvordan lokal forankring, felles interesser og verdier, så vel som intelligent altruisme, kan bidra til å utvikle produkter og virksomhet.

Et annet hinder for bærekraftorienterte firmaer er å overbevise forbrukerne om å kjøpe produktet. Oppgaven tar tak i denne problemstillingen ved å belyse forbrukernes preferanser for bærekraftige attributter og hvordan slik informasjon kan brukes i forretningsmodellen. I tillegg undersøker den hvordan man skal kommunisere bærekraftige forretningsmodeller til forbrukerne for å gjøre dem meningsfulle, forståelige og relevante - en strategi som kan bidra til å øke bærekraftig forbruk.

Published 13. February 2020 - 13:05 - Updated 13. February 2020 - 15:21