Tilskudd av mineraler reduserer alvorlig selenmangel hos husdyr

Næringsfattig jordsmonn er en stor utfordring mange steder på kloden. Dyr generelt, og spesielt beitedyr, er sårbare for slike mangler på grunn av lokale variasjoner av essensielle mineraler i gress og ulike beiteplanter. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for menneskers helse.

Mangler er utbredt
Selv om mikromineraler vanligvis kun finnes i små konsentrasjoner, spiller de en svært viktig rolle i planter og dyrs metabolisme. De fleste av dem er essensielle næringsstoffer.

– Rundt om i verden er det regioner som er så fattige i mikromineraler at mangelsyndromer er utbredt, sier doktorgradskandidat Arsim Ademi.

– Dette er et alvorlig problem. Den globale befolkningen er på vei oppover. I fremtiden må vi fø enda flere mennesker, og med mat av bedre kvalitet, dersom vi skal klare å imøtegå disse utfordringene.

Alvorlige helsekonsekvenser
Lave nivåer av viktige mineraler som jern, sink, kobber, selen og kobolt forårsaker helseproblemer for dyr og mennesker over hele kloden.

– Slike mineralmangler fører til sykdommer, redusert immunforsvar og økt dødelighet.

– I et globalt perspektiv er jernmangel den vanligste ernæringsmangelen, og den har epidemiske proporsjoner, sier Ademi.

Anemi, redusert appetitt og redusert motstandsdyktighet mot infeksjoner er blant de hyppigste manifestasjonene av jernmangel hos dyr og mennesker.

– Ellers kan det nevnes at forskning viser at cirka førti prosent av verdens befolkning lider av mangel på sink, sier han med en alvorlig mine.

From Arsim Ademi's field work.

Foto
Espen Govasmark

Selen - viktig mineral
Selen, selv om det er giftig i store doser, er et essensielt mikromineral.

– Stoffet er en del av mange organismers cellefunksjon, inkludert alle dyr, sier Ademi.

Selenmangel kan føre til en bestemt type skade på hjertemuskelen, karakterisert ved nedsatt yteevne og alvorlige rytmeforstyrrelser.

– Lave nivåer kan forårsake lavt stoffskifte, og selenmangel øker risikoen for kreft og dødelighet, og forstyrrelser i hjernen.

Disse helseproblemene er utbredt i områder hvis jordsmonn har lavt seleninnhold, og er også et utfordring i Europa, inkludert på Vest-Balkan.

Status og forbedringsmuligheter
I sitt doktorgradsarbeid har Ademi undersøkt statusen for selen og andre mikromineraler i jord, avlinger, fôrplanter og dyr i Kosovo. I Kosovo er det svært lite kunnskap om selen, men tidligere studier fra regionen har indikert at selen er et av mikromineralene det er størst mangler på.

– Jeg har også undersøkt mulighetene for å forbedre innholdet av mikromineraler i avlinger og fôr, og dermed hos husdyr.

Selv om det er forskjellige måter å håndtere mangel på mikromineraler hos dyr og mennesker, er kunnskap om linnholdet i mat og fôr et viktig første skritt for å håndtere problemet.

Majoriteten av Ademis prøver ble hentet fra 30 gårder i forskjellige regioner i Kosovo, men en prosentandel ble samlet inn i andre land på Vest-Balkan, det vil si Bosnia-Hercegovina, Serbia og Kroatia.

Størst mangel på selen
Ademis resultater viste at selen var det mest mangelfulle mikromineralet i jord, fôrplanter og fôr, og også i husdyrblod i Kosovo.

Konsentrasjonene av selen var signifikant høyere hos både sauer og kyr som ble fôret med selentilskudd, sammenlignet med de som ikke fikk tilskudd.

– Selennivåene var utilstrekkelige på alle gårder hvor det ikke ble gitt fôrtilskudd, sier han.

Sau spesielt sårbare
– Spesielt sauene hadde lav blodstatus, sier Ademi.

Mer enn 80% av blod- og fôrprøver var utilstrekkelige. Også her viste det seg at tilskudd av selen ga betydelige forbedringer.

I tillegg fant Ademi utilstrekkelige nivåer av kobber og kobolt ved noen av gårdene.

Kompliserte sammenhenger
Ademis prøver viste svært lave konsentrasjoner av selen i de fleste jordprøver, og i alle fôrprøver. I tillegg var konsentrasjonene av kobolt, sink og jern ikke tilstrekkelig til å tilfredsstille enkelte husdyrkrav.

– Det var et klart, positivt forhold mellom konsentrasjonene av selen i planter, og konsentrasjonene av selen i jord, sier han.

En rekke parametere i jorda påvirket konsentrasjonene av sporelementer i planter, men det var sjelden et enkelt forhold mellom konsentrasjonene i jord og konsentrasjonene av planteelementer.

 

From Arsim Ademi's field work.

Foto
Espen Govasmark

Organisk selen å foretrekke
Hvordan motvirke slike mangler? Ademi har også undersøkt effekten på ytelse, fordøyelighet og retensjon av selen i slaktekyllingers vev.

– Kyllingene ble satt på forskjellige dietter, bestående av enten kommersielt fôr anriket med uorganisk selen, biofortifisert hvete med selen, eller biofortifisert hvete uten selen.

Ademis resultater viste at kyllingene tok opp selen fra organiske forbindelser mer effektivt enn de tok opp selen fra uorganiske forbindelser. Både biofortifisert fôr med organisk selen, og supplerende fôr med uorganisk selen, økte konsentrasjonene av selen i leveren.

– Kyllinger som ble fôret med biofortifisert hvete hadde høyere nivåer av selen i muskelvevet, sammenlignet med de som fikk fôr tilsatt uorganisk selen.

Betydningen av tilskudd
– Studiene mine understreker hvor viktig det er å biofortifisere avlinger av fôrplanter med selen, sier Ademi.

– I denne regionen er selentilskudd viktig for å motvirke mangler i jord, fôrplanter og videre mangler hos husdyr.

– Sist, men ikke minst, så er organisk selen å foretrekke fremfor de uorganiske alternativene, ettersom det førstnevnte bedre tas opp i dyrevev.

 

Arsim Ademi forsvarer sin doktorgradsavhandling “Selen og andre mineraler i husdyr, fôr, fôrplanter og jord i Kosovo og biotilgjengeligheten av selen i husdyr etter selengjødsling” den 26. april, 2019.

Relatert innhold

26 Apr - Arsim Ademi (MINA)

PhD degree – Trial Lecture and Public Defence
Arsim Ademi, Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) will defend his PhD thesis “Selenium and other minerals in farm animals, feed, fodder crops and soils in Kosovo, and the bioavailability of selenium to animals from crop biofortification” on Friday 26 April 2019. 

Published 15. April 2019 - 17:37 - Updated 15. April 2019 - 17:39