Nitrogengjødsling effektivt tiltak for å øke næringsinnholdet i mais

  • Mais
    Foto
    Shutterstock

Ny forskning fra NMBU viser at nitrogengjødsling av mais øker tilgjengeligheten av næringsstoffene sink og jern i husdyrfôr og melk.

Nitrogengjødsling effektivt tiltak for å øke næringsinnholdet i mais

– Mineralfattig mat kan medføre alvorlige helseproblemer, spesielt i utviklingsland, sier doktorgradsstipendiat Djordje Grujcic ved NMBU.

Han forteller videre at mineralmangler også har negativ effekt på husdyrproduksjon. Grujcic har forsket på metoder for å øke konsentrasjon og tilgjengelighet av sink og jern i mais brukt som silofôr eller som kornkomponent i kraftfôr.

Mais viktig fôr
I tillegg til å være et viktig landbruksprodukt, er mais også den viktigste komponenten i husdyrfôr i Bosnia og Hercegovina.

– Mais er imidlertid veldig utsatt for mangel på mikronæringsstoffer, spesielt sink og jern, sier Grujcic.

Gjødsling av mat og fôrvekster er ansett som en av de viktigste strategier for å forbedre konsentrasjon av mikronæringsstoffer og således den ernæringsmessige kvaliteten av dyrefôr.

Veksthusforsøk med mais.
Foto
Djordje Grujcic

Mineralmangler i jorda
Konsentrasjon og tilgjengelighet av næringsstoffer i jorda i Bosnia-Hercegovina varierer sterkt. Grujcic har derfor også testet jorda fra 28 gårder for tilgjengelige mikronæringsstoffer.

– Resultatene indikerte en generell fosformangel i hele regionen, sier han.

– Enkelte områder hadde også mangler på sink og selen.

Gjødsling fungerer
– Mine resultatene indikerer at gjødsling med nitrogen øker tilgjengeligheten av sink og jern i ensilert mais, sier han.

Grujcic sine eksperimenter viste at gjødsling med nitrogen, sink og jern kan ha positiv effekt på produksjon av ensilert mais. Gjødslingen påvirker også de kjemiske tilstandsformene av sink og jern, og økte konsentrasjonen av disse mikronæringsstoffene i ensilert mais og deres potensielle tilgjengelighet i fôr til melkekyr.

Felteksperiment med mais i Bosnia og Herzegovina.
Foto
Djordje Grujcic
 

Relatert innhold

6 Jun – Djordje Grujcic (MINA)

Djordje Grujcic, Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management, will defend his PhD thesis "Agronomic Biofortification of Silage Maize with Zinc and Iron and their Availability, Chemical speciation and Digestibility in Dairy Cattle”, on 6 June 2018. 

Published 30. mai 2018 - 12:49 - Updated 30. mai 2018 - 14:13