Havre tar opp fosfor mer effektivt

Fosfor er et viktig element for plantevekst, og et av de tre vanligste næringsstoffene i kommersiell gjødsel.
– Verdens fosforreserver forsvinner i en alarmerende hastighet, sier ph.d.-student Yanliang Wang.
– Over 80 % av fosforet i jorda er lite tilgjengelig for planter.
Forskning har imidlertid vist at en del planter kan frigjøre forbindelser som kan gjøre lite tilgjengelig fosfor mer tilgjengelig. Wang har brukt de siste fire årene på å undersøke hvordan noen planter frigjør organiske anioner gjennom sine røtter, og om disse forbedrer fosforopptaket hos andre planter.

Skrinn jord? Vurder havre.
– Mine resultater viser at havre frigjør de største mengdene organiske anionene, og best overlever med mindre tilgjengelig fosfor i jorda.
I sine eksperimenter har Wang sammenlignet havre med raps, bygg, hvete og potet.
– For bønder er det svært viktig å velge riktige planter. For en del vil det være gunstig å dyrke havre i områder med dårlig jord med lav fosfortilgjengelighet, da havreplanter kan mobilisere utilgjengelig fosfor mer effektivt.

Mobilisering av fosfor
Wang forklarer at de viktigste organiske anionene som frigjøres av planterøtter er citrat og malat som henholdsvis er anioner av sitronsyre og eplesyre.
– Disse er også de som mest effektivt mobiliserer fosfor.
I tillegg ble det identifisert en rekke lavfosfortilgjengelige transskripter. Transskriptene antas å være involvert i produksjonen av organiske anioner og utskillelse av disse fra røttene.
– Det behøves ytterligere studier som fokuserer på bidraget av organiske anioner som frigjøres fra røttene påmobilisering og opptak i ulike felt med forskjellige jordtyper for å tegne et bredere bilde på hvor viktig det er for utnyttelse av næringsstoffer, avslutter han.

 

Prosjektet er et samarbeid med NIBIO - Norsk Institutt for Bioøkonomi.

Yanliang Wang, ph.d.-student, MINA

Foto
Privat

Published 15. september 2017 - 10:58 - Updated 7. august 2019 - 8:30